52. Koperen toegangspenning tot de Hortus Medicus (0 49 mm). een baander of touwslager uit Alkmaar de ovale, gegraveerde Baander- gildepenning (geelkoper) met op de voorzijde een afbeelding van zeven touwslagers of wieldraaiers aan het werk en op de keerzijde in een brede krans de naam: Jan Pieterse Bos. Het schildersgilde, ook wel St. Lucasgilde genoemd naar de evangelist die Maria met het kindje Jezus zou hebben geschilderd, bestond pas sinds 1631. Lid waren schilders (kunstschilders), ververs (huisschilders), beeld-en steenhouwers en glassnijders. Deze uiteenlopende reeks beroe pen gaf nog al eens problemen, omdat b.v. de kunstschilders niet op een lijn gesteld wilden worden met de gewone huisschilders. Zo weigerde de Alkmaarse schilder J.P. van Horstok in 1790 om lid te worden van het St. Lucasgilde. Hortuspenning Hoewel eigenlijk geen echte gildepenningen, worden de toegangspen ningen tot de stedelijke artsenij- of kruidentuinen vaak tot deze catego rie gerekend. Zij dienden als toegangsbewijs voor de geneesheren, chi rurgijns, apothekers en de tot hun gilde behorende knechten. De pen ning met het omschrift HORTI MED: ALCMAR: SIGNUM (toe gangsteken tot de Hortus Medicus van Alkmaar) is zo'n toegangspen ning. De oude botanische tuin was volgens Bruinvis "gelegen aan den Singel ten oosten van de Kennemerpoort". De koperen penning toont op de voorzijde het door twee leeuwen vastgehouden wapen van Alkmaar op een voetstuk, met erboven een krans. Op het voetstuk is ruimte om de naam van de eigenaar aan te brengen. Van deze penning zijn slechts enkele exemplaren bewaard gebleven. Het Alkmaarse exem plaar staat op naam van dr. Yz du Bois Hoolwerf, een tweede door Dirks vermeld draagt de naam van mr. R. Paludanus, een derde, in particulier bezit, staat op naam van dr. B.W. Craanen, terwijl het exem- 92

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 91