penning ver- iing van hotel )tel stond aan chapspenning aan de leden ijd. Gebruiks- offie-automa- >ruikt; als op man kon aan- :t gilde stond, nummerd en iar werden de ton men zien este gildepen- p of voorstel- ir bekend. Tot tfbeelding van asdragers hun Reeds in de >cht en zullen resolutie van rukkelijk ver- de sinds 1622 geordend en gebonden door reglementen is gaan werken. Ter gelegen heid van het driehonderdjarig bestaan in 1922 verscheen een gedenk penning met een afbeelding van het Waaggebouw en de kaasmarkt. In 1982 werd het vierhonderdjarig bestaan van de Alkmaarse Waag gevierd met o.a. een gedenkpenning in brons, zilver en goud, die het comité '400 jaar waag Alkmaar' bij de Koninklijke Begeer heeft laten slaan. Het kaasdragersgilde verleent tot vandaag de dag zijn diensten tijdens de bekende kaasmarkt op het plein met het fraaie waaggebouw. Verder zijn er Alkmaarse schoenmakers-, lakenkopers-, lijnslagers- en schildersgildepenningen uit de achttiende eeuw. De geelkoperen penning van het schoenmakersgilde wordt door J. Dirks in zijn boek "De Noord-Nederlandse Gildepenningen" (Haarlem, 1878) als volgt beschreven: "Voorzijde: de beschermheilige der schoenmakers, St Crispinus of Crispijn, in de rechterhand een schoenmakersmes houdende. Hij is met lofwerk omgeven. In den top daarvan een burcht, als wapen van Alkmaar (ook van Middelburg); maar de gelijkvormigheid van dezen penning met dien van den vorige en het groot verschil daarvan met de later mee te deelen Schoenmakers Gildepenningen van Middelburg wettigen de toekenning van dit stuk aan Alkmaar." De penningen in Alkmaars bezit dragen aan de keerzijde de namen van Jillis de Vries en Johannes Petrus Goudsbloem. In 1876 verkreeg het Stedelijk Museum Alkmaar van de kleinzoon van ln\ van A v Qthh'tk 51De gildepenningen van het lakenkopers- en Lijnslagersgilde. uit: Revue de la Numismatique Beige, 1895, planche 75, no. 3. 91

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 90