kleine Alkmaarse burcht en het jaartal. De vorm van de penning ver schilt van jaar tot jaar. Een aardige gebruikspenmng is ook de koperen adrespenning van hotel "de Toelast" uit de tweede helft van de 19e eeuw. Dit hotel stond aan de Koorstraat en is voor de Tweede Wereldoorlog gesloopt. Als voorbeeld van een presentiepenning kan de vroedschapspenning genoemd worden, die na de vergadering van de vroedschap aan de leden werd uitgereikt. Aan deze penning is een apart artikel gewijd. Gebruiks- penningen bestaan nog steeds; denk aan penningen voor koffie-automa- ten en consumptiepenningen voor discotheken. Gildepenningen Gildepenmngen werden voor meerdere doeleinden gebruikt; als op naam gestelde legitimatiepenning, waarmee een ambachtsman kon aan tonen, dat hij als geschoold vakman onder toezicht van het gilde stond. Wanneer ze als presentiepenning dienden, waren ze genummerd en moesten ze naar bijeenkomsten worden meegebracht. Daar werden de penningen ingenomen en aan de ontbrekende nummers kon men zien wie afwezig was en daarom beboet moest worden. De meeste gildepen ningen zijn gegraveerd of gegoten en tonen een voorwerp of voorstel ling die bij het beroep hoort. 50. Koperen penning van het Kaasdragersgilde (0 26 mm). Er zijn slechts een klein aantal gildepenningen van Alkmaar bekend. Tot de oudste behoren die van het Kaasdragersgilde met een afbeelding van een kaasdragersberrie (1641). Hoe lang de Alkmaarse kaasdragers hun diensten al verlenen is in de archieven moeilijk na te gaan. Reeds in de veertiende eeuw werden de Alkmaarse markten druk bezocht en zullen ook kaasdragers nodig geweest zijn. In 1619 werd in een resolutie van de vroedschap het "kaesdragersgilde" voor het eerst uitdrukkelijk ver meld. Op goede gronden wordt aangenomen dat het gilde sinds 1622 90

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 89