van Cornelis Pieter Bruinvis en Alida de Lange, de ouders van C.W. Bruinvis. Dit is een eenvoudige zilveren penning met op de ene zijde de gegraveerde tekst binnen een versierde rand: "XXV-Jarige Echtvereniging van C.P. Bruinvis en A. de Lange" en op de andere zijde "gevierd te Alkmaar den 28 July 1849. Uit achting en vriendschap G.v.O." Waarschijnlijk is G.v.O. de bekende numismaat Gerrit van Orden, burgemeester van Zaandam, waarmee de familie Bruinvis bevriend was. Loterijpenning Rond de zeventiende eeuw werden door de Staten van Holland en door die van Zeeland veel loterij-octrooien verleend ten behoeve van kerken, en andere liefdadige stichtingen. Menig wees-, gast- en ziekenhuis in 49. De zeldzame zilveren loterijpenning van 1703 (0 47 mm). ons land heeft toen zijn stichting, vergroting of verbetering aan de opbrengst van een loterij te danken. In 1695 hadden de regenten van het Aalmoezeniershuis in Alkmaar onder opzicht van het stedelijk bestuur octrooi verkregen van de Staten tot het houden van een loterij De inschrijving en het plaatsen van de loten ging aanvankelijk niet naar wens, zodat eerst in 1702 tot de trekking van een kwart gedeelte van de loterij kon worden overgegaan. Ter aanmoediging werd besloten aan de hoogste inschrijvers gouden en zilveren medailles uit te reiken. In totaa werden in twee periodes 52 penningen uitgereikt, waarvan 6 gouden De zilveren penningen hadden toen een waarde van 5 a 6 gulden. In deze loterij werden 37.500 loten a f 25,- uitgegeven. De prijzen waren heel hoog. Toen al waren er twee prijzen van f 25.000,-, twee van f20.000,- en 4 van f 10.000,- en voorts nog vele kleinere. Deze loterij penning is door de stempelsnijder/medailleur Martinus Smeltzing - werkzaam in Amsterdam en gestorven in 1714 te Leiden vervaardigd. Merkwaardigerwijze memoreert deze penning op de voorzijde de inna- 88

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 87