torische romans, zoals "Het huis Lauernesse" (1840). Tot de hoogtepun ten van haar werk behoort ook "Majoor Frans" (1875); dit laatste boek is een karakterroman in dagboekvorm over de vrouwenemancipatie. Zij woonde tot 1851, toen zij trouwde met de schilder Johannes Bosboom (1817-1891), in Alkmaar. Haar borstbeeld staat nog steeds aan het begin van de Kennemerstraatweg te Alkmaar. Een andere erepenning die aan een Alkmaarder is uitgereikt is de pen ning voor W.G. ten Houte de Lange, doctor in de chirurgie en accou- cheur. Hij kreeg deze van koning Willem III omdat hij op 12 october 1870 zijn vijftigjarig jubileum als arts vierde. Een recent voorbeeld van een erepenning is de in september 1987 gesla gen Pieter van Foreestpenning. Deze is in opdracht van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) gemaakt ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek. De penning wordt uitgereikt aan een lid van de medische staf voor oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan in het eigen ziekenhuis bij eigen patiënten. De voorzijde van de penning toont het portret van Pieter van Foreest. De keerzijde toont de ingang van het oude stadsziekenhuis, voorheen de kadettenschool. Familiepenningen In de 17e eeuw was een grote groep verzamelaars van penningen ont staan. Toen de overheid minder opdrachten tot het slaan van penningen verstrekte, gingen steeds meer penningmakers op eigen initiatief pennin gen uitgeven voor deze markt. Belangrijke medailleurs in de 17e eeuw waren Reinier Arondeaux en Johan Smeltzing. In de 18e eeuw waren dat vader en zoon Holtzhey. De vader Martinus had in Amsterdam een bloeiend bedrijf, dat vrijwel geheel dreef op de productie van pennin gen. Met zijn zoon maakte hij meer dan vierhonderd verschillende geslagen penningen. Ze zijn zeer vakbekwaam gemaakt maar niet altijd even artistiek. Naast de series gedenkpenningen ontstond een nieuw fenomeen. Men begon opdracht te geven voor het maken van penningen ter herinnering aan familiegebeurtenissen, zoals geboorte, doop, huwelijk en overlijden Dit is een typisch Nederlands verschijnsel. De echt grote bloei van deze familiepenningen vond in de 17e eeuw plaats en zette zich voort tot het einde van de 18e eeuw. Een zilversmid of medailleur maakte een derge lijke penning, die voorzien werd van een toepasselijke voorstelling, onder vermelding van de naam en de datum, en vaak ook met het por tret of wapen van de betrokkene. Het was echter ook mogelijk om een al tevoren gemaakte algemene penning te kopen. Daarop is dan ruimte opengelaten voor het graveren van namen en data. Op de algemene 84

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 83