rm penning me' ischenke aan erugkeerden de voorzijde afgebeeld; de derlij k gegra ■vangen door ;n slechts van ■iden bevindt it 1648 die tgereikt aan ;n zeventien 45 Gouden erepenning mor de schrijfster A.L. G. Bosboom-Toussaint (0 55 mm). jarige Alkmaarse weesjongen naar Oost-Indië. Daar maakte hij carrière; hij begon als assistent koopman en eindigde als directeur van de handel. Hij bleef vijfendertig jaar lang verbonden aan de Verenigde Oostindische Compagnie en kwam in die tijd slechts tweemaal terug in zijn vaderland. De tweede keer —in 1648- keerde hij terug als comman deur van een retourvloot uit Indië. De rest van zijn leven bracht hij door in Alkmaar als een rijk en geacht man. Hij overleed op tachtigjari ge leeftijd. Voor de voortreffelijke wijze waarop hij zich van zijn taak had gekweten ontving hij van de V.O.C. zo'n gouden penning. Deze is prachtig gegraveerd en wordt toegeschreven aan de beroemde Amsterdamse zilversmid Johannes Lutma (1584-1669). De voorzijde toont een in volle zee varend schip, met in één van de masten de vlag met het V.O.C. monogram, met daarboven een G (van Generaele of van Geleynssen de Jongh). Op de keerzijde is de retourvloot gegraveerd bestaande uit twaalf sche pen met hun namen eronder. In de rand de tekst: Int vreede Jaer, belant dees vloot door Wollebrant Van Oost Indus rijeke Cust int Lieve Vaderlant Op één van de schilderijen van de zeventiende eeuwse Alkmaarse schil der Caesar Boëthius van Everdingen staat de vlootvoogd in een fraai uit oosterse stoffen vervaardigd kostuum afgebeeld. De penning hangt dui delijk zichtbaar aan een gouden ketting op zijn borst. Het monumentale schilderij behoort tot de topstukken van het Stedelijk Museum Alkmaar en is onlangs gerestaureerd. Deze penning is een vroeg voorbeeld van een erepenning. Ook in later eeuwen zijn erepenningen uitgereikt voor bijzondere verdiensten. Ze worden uitgereikt aan een persoon, instelling of bedrijf. Vaak worden erepenningen ingesteld door de landelijke of plaatselijke overheid. Vele steden kennen erepenningen, zo ook de gemeente Alkmaar. Bedrijven reiken eveneens dit soort onderscheidingstekens uit bijvoorbeeld aan jubilerende werknemers. Op 19 september 1873 ontving de schrijf ster Geertruida Bosboom- Toussaint een gouden erepenning vol symboliek, aange boden door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Anna Louisa Geertruida Bosboom- Toussaint, een Alkmaarse apothekers dochter (1812-1886) wordt gerekend tot een van de beste auteurs van de 19e eeuw. Zij kreeg grote bekendheid met haar his- 83

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 82