44. Caesar Boëthius van Everdingen, portret van Wollebrandt Geleynssen de Jongh, 1674 (olieverf op doek, 212x205 cm). 45 Gouc erepet schrij) Bosbc (0 5 De Verenigde Oostindische Compagnie gaf een gouden penning me ketting -een zogenaamde commandeurspenning- ten geschenke aan commandeurs van retourvloten die veilig uit de Oost terugkeerden Deze gewoonte dateert reeds uit de zeventiende eeuw. Op de voorzijde stond steeds het admiraalsschip met de V.O.C.-vlag in top afgebeeld; dc keerzijde werd in het begin voor iedere gelegenheid afzonderlijk gegra veerd. In de achttiende eeuw werden deze penningen vervangen door gegoten exemplaren, telkens in dezelfde vorm vervaardigd en slechts van een gegraveerde inscriptie voorzien. In het Rijkmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden bevindt zich een gegraveerde gouden commandeurspenning uit 1648 die betrekking heeft op Alkmaar. Deze penning is uitgereikt aan Wollebrandt Geleynssen de Jongh. In 1611 vertrok deze toen zeventien 82

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 81