Het is echt waar: met geld maak je geld! Geld is ook een waardemeter: een instrument om de waarde van een object of een bepaalde dienst uit te drukken. Door gebruik van een vaste waardemeter, bijvoorbeeld de Nederlandse gulden, kunnen zaken van zeer uiteenlopende aard met elkaar vergeleken worden. Wanneer van een produkt de waarde over een langere periode bekend is, kunnen zelfs onderzoeken naar de stijging of daling van de waarde worden ver richt. Doordat de dagelijkse behoeften van de mens inmiddels bijzonder geva rieerd zijn, kan de maatschappij al heel lang niet meer zonder geld. In het verre verleden zorgde bijna ieder gezin voor haar eigen dagelijkse levensbehoefte. Sinds eeuwen is bijna geen enkel gezin meer daartoe in staat. Het meeste moet worden aangeschaft bij anderen. De maatschappij heeft hierdoor specialisten gekregen die zich bezighouden met het ver zorgen van een bepaald soort behoefte. Sommige gezinnen specialiseer den zich bijvoorbeeld in het verbouwen van bepaalde gewassen of het telen van vee. Zij gingen meer produceren dan voor de dagelijkse behoefte strikt nodig was. Het overschot, het zogenaamde surplus, kon worden geruild zonder dat de hongerdood dreigde. Vanwege hun spe cialisme hadden deze boerengezinnen geen tijd meer om zelf bijvoor beeld kleding of schoeisel te maken en moesten zij daarvoor naar respectievelijk de kleer- en de schoenmaker. Daar zowel de kleermaker als de schoenmaker ook andere boerengezinnen tot klant hadden, kon er niet altijd betaald worden met de eigen agrarische produkten. De vaak kortstondige houdbaarheid van de produkten maakte ook dat er behoef te ontstond aan een goed en min of meer waardevast ruilmiddel. Geld in de vorm van munten van goud, zilver of koper bleek bijzonder geschikt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld traditionele vormen van geld als l.De Kaurischelp -in vee, tabletten geperst zout, snoeren hondetanden of banden met schel- het Latijn Cyprea Moneta (moneta munt)- werd al rond 1500 voor Chr. in China ab betaalmiddel gebruikt. Waarschijnlijk waren ze zo in trek omdat ze gemakkelijk te tellen waren en bovendien als vruchtbaarheids- symbool dienst deden. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 7