41. Zilveren penning vervaardigd ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van het leesgezelschap 'Leeslust baart kunde'. Een andere typisch Alkmaarse penning is de penning die vervaardigd werd ter gele- f genheid van het vijftigjarig bestaan van het Alkmaarse leesgezelschap "Leeslust baart kunde" in 1843. Deze kleine zilve- ÊÊÊÊÊHlMÊÊtEwïZ ren penning werd geleverd en waarschijn- ■HHHyK? lijk ook gemaakt door P.A. Walraven te Alkmaar in een oplage van 16 stuks (kos- mfTW\wÈbKw ten 4 181)- Liet Leesgezelschap werd in mei 1793 opgericht door tien patriottisch gezinde personen. Het doel van het ge zelschap was uitsluitend de circulatie van lectuur. Gezamenlijk werden boeken aangekocht, doorgegeven en aan het eind van het jaar weer ver kocht aan de leden. Deze leden —eerst tien, later via zestien naar een maximum van vierentwintig —hielden destijds één keer per maand een bijeenkomst. Het gezelschap bestaat nog steeds en komt nu jaarlijks één keer bijeen. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het leesge zelschap in 1893 verscheen eveneens een zilveren penning, waarvan de vormgeving -uitgevoerd als een opengeslagen boek- opvallend is. 42. Twee koperen rekenpenningen uit 1579 en 1596. De ajbeeldingen zijn uiterst realistisch 0 29 mm). 80

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 79