ïollandse kust aar en vestig- ij Castricum, s en Bataafse :n belangrijke lsen Alkmaar p belangrijke ortretten van us. .s als veldheer idhouder van tate. Ondanks or Alva gear- orne in 1568 akt en er zijn ld. maar geboren stigde hij zich rts te zijn, die verd hij stads- Oranje. Zijn ;t curationum n zijn vrouw Op zijn graf t Nederlandse as één van de bekendste taalkundigen van zijn tijd. Van 1522 tot 1535 was hij rector van de Latijnse School in Alkmaar. In 1535 ves tigde hij zich in Leuven, waar hij Latijn doceerde aan het Collegium Trilingue. Zijn Latijnse blijspel "Vinctus" is het eerste uitgegeven humanistische toneel stuk in de Nederlanden. Nannius over leed in 1557 te Leuven. De drie penningen maken deel uit van een serie van honderd penningen die werden vervaardigd door Jean Henri Simon (1752-1834). Deze medail- leur was hij op jonge leeftijd in Frankrijk terechtgekomen waar Lodewijk XVI hem tot graveur du roi benoemde. Later onderwees hij de steensnijkunst te Parijs. In 1813 vertrok hij naar Brussel en werd in 1817 door koning Willem I benoemd tot hofgraveur. Hij begon toen met de vervaardiging van penningen. Zijn belangrijkste werk, dat hij op eigen initiatief uitgaf, is de serie "Galerie métallique des hommes qui ont illustré les Pays-Bas". Willem I steunde op royale wijze het werk van zijn hofgraveur. Hij kocht acht series in brons en één in zilver. Het onderwerp sloot goed aan bij de geest van de tijd: beroemde Nederlanders uit Noord- en Zuid Nederland. Helaas zijn de penningen van zeer geringe artistieke kwaliteit; Simon was geen groot kunstenaar, maar wel een goede graveur en steensnijder. De bekende numismaat mr. J. Dirks had destijds geen goed woord over voor de serie, getuige zijn opmerking "Zijne Majesteit had zijn geld wel beter als aan dit prulwerk kunnen besteden". De Alkmaarse penningen tonen —evenals de andere stukken uit de serie— een portret op de voorzijde met op de keerzijde in slecht aangebrachte letters geboorte- en sterfdatum van de geportretteerde. In 1873 is een zilveren en een bronzen gedenkpenning geslagen om het bezoek van koning Willem III aan de viering van 300 jaar Alkmaars Ontzet te herdenken. Het feest duurde toen vijf dagen. Op de dag van 's konings bezoek (8 oktober 1873) werd een grote historische optocht gehouden. Ook legde de koning de eerste steen voor het Ontzetmonu ment, dat er nog steeds is en maakte hij een rijtoer door de stad in een open koets, hoewel het behoorlijk regende. Hoewel dit bezoek voor Alkmaar ongetwijfeld een bijzondere dag was, is de penning zeer een voudig. Op de voorzijde staat het wapen van Alkmaar, op de keerzijde de tekst "ter herinnering aan het bezoek van koning Willem III te Alkmaar op 8 october 1873". 40. Portret van Petrus Nannius op een penning van J.H. Simon (0 47 mm).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 78