sen en Russen landden in september 1799 op de Noordhollandse kust bij Callantsoog. Op 3 oktober bezetten de Engelsen Alkmaar en vestig den hier hun hoofdkwartier. Er werd zwaar gevochten bij Castricum, waar het invasieleger slag moest leveren tegen de Franse en Bataafse troepen onder leiding van Brune. Op 8 oktober (toch al een belangrijke historische datum voor Alkmaar) ontruimden de Engelsen Alkmaar weer. Een drietal andere gedenkpenningen heeft betrekking op belangrijke personen uit Alkmaar en omgeving. Zij tonen de portretten van Lamoraal van Egmond, Pieter van Foreest en Petrus Nannius. Lamoraal, vierde graaf van Egmond, geboren in 1522, was als veldheer in dienst bij Karei V en Philips II. Hij werd in 1559 stadhouder van Vlaanderen en Artois en was tevens lid van de Raad van State. Ondanks zijn onvoorwaardelijke trouw aan de koning, werd hij door Alva gear resteerd en na een proces, tezamen met de graaf van Hoorne in 1568 onthoofd te Brussel. Dit feit heeft zeer veel indruk gemaakt en er zijn dan ook vele penningen te vinden die dit hebben uitgebeeld. Pieter van Foreest, of Petrus Forestus, werd in 1522 in Alkmaar geboren en studeerde medicijnen te Leuven en in Italië. In 1546 vestigde hij zich als arts te Alkmaar. Hier kreeg hij de naam een zeer goed arts te zijn, die vooral op zoek was naar de oorzaak van ziekten. In 1558 werd hij stads geneesheer van Delft en in 1574 lijfarts van Willem van Oranje. Zijn ervaringen publiceerde hij in de reeks "Observationum et curationum medicinalium", libri 1-32 (1584-1610). Na de dood van zijn vrouw, keerde hij terug naar Alkmaar, waar hij in 1597 overleed. Op zijn graf steen in de Grote Kerk werd gezet Indien er ooit een Nederlandse Hippocrates is geweest, dan was hij het". Petrus Nannius werd in 1500 te Alkmaar geboren. Hij was één van de 39. Voor- en keerzijde van een penning (0 43 mm), die de overwinning van de Franse en Bataafse troepen op het Engels/Russische invasieleger herdenkt. 78

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 77