§(MÊÊffv) ■'Vau -MENÏGK keLT L&NstiïW- In de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar bevinden zich o.a. gedenkpenningen op de Graven van Egnrond en Hoorne en de zeeslag van Bossu. Caspar Wijntges vervaardigde in 1615 de zilveren penning ter herdenking van de zeeslag op de Zuiderzee waarbij Bossu overwon nen werd (1573). Wijntges was als muntmeester tevens directeur van de Westfriese munt, die bij toerbeurt te Enkhuizen, Hoorn of Medemblik gevestigd was. Hij verstond ook de kunst van het stempelsnijden en ont werpen. De penning toont op de ene zijde twee vloten in onderling 37 Deze zilveren penning 0 58 mm) uit 1615 gedenkt de zeeslag op de Zuiderzee, waarbij de Spaanse bevelhebber Bossu gevangen genomen werd. 38. Zilveren penning op de veepest van 1747. zJ. s b si. V\ O-;' *Ji v- t ticroïsKM r~i-\ /boot» 1 j j'/rHïco-raS-T", - BoësoV- diïüxi jDÏY - «ÏÏEH. - G-eëTCr ~.T j r-lLor tSOiOS-SlRA-ïb gevecht. De latijnse randtekst luidt in vertaling: De Inquisitie, door al te nauw zoeken, verliest zichzelve. Inquisitio was de naam van het admi raalsschip van Bossu. De tekst op de andere zijde van de penning is dezelfde als die destijds in de Grote kerk te Hoorn bij de veroverde admiraalsvlag als gedenkteken werd aangebracht. Er bestaat nog een penning met dezelfde voorstelling van de zeeslag, maar met een andere keerzijde. Wijntges had als muntmeestersteken een Franse lelie; dit teken is op de penning aangebracht tussen de initialen C.W. Na de beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog deed de penning geen dienst meer als propagandamiddel. Wel bleven herdenkingspenningen populair. Zo werd de Vrede van Munster (1648) op een penning her dacht. Ook andere feiten werden ver eeuwigd. In Alkmaar wordt bijvoorbeeld een penning bewaard, geslagen op de bloei van de steden van het Noor derkwartier door de overzeese handel. Maar ook de veepest in 1747 is herdacht met een penning. Een zeer fraaie pen ning in stedelijk bezit gedenkt de slag bij Castricum (6 oktober 1799). De Engel-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 76