Alkmaar op de penning hebben kun- n voor iedere :ven. •e op het werk van en Penningkunde t 71 1984 p. 91- in 1795 in: De naar 12 1988 p. tekenkamer ter A.J. de Koning De eerste penningen Penningen werden en worden nog steeds - gemaakt om aandacht te vestigen op belangrijke gebeurtenissen van allerlei aard. Zij kunnen ook dienen voor een ander doel of uitsluitend als kunstwerk ontworpen worden. De meeste penningen lijken wat betreft hun vorm en de manier waarop ze vervaardigd zijn sterk op munten. Het grote verschil is echter dat penningen geen wettig betaalmiddel zijn. Zoals munten his torische en economische documenten zijn, zijn penningen vaak artistie ke documenten en tevens illustraties van de geschiedenis in hun - veelal contemporaine - uitbeelding van personen en gebeurtenissen. De 'voorlopers' van de penning stammen uit de Romeinse tijd. Naast de gewone zilveren en gouden munten werden toen zwaardere exem plaren geslagen, zogenaamde medaillons, die bedoeld waren om door de keizer als geschenk uitgedeeld te worden. Rond 1440, in de vroege renaissance-tijd greep men terug op dit oude gegeven. Zo ontstond in Italië het gebruik dat vorsten zich lieten afbeelden op penningen. Zij gebruikten deze penningen als relatiegeschenk. Dit was gemakkelijker en minder kostbaar dan een schilderij te laten vervaardigen. Immers van één ontwerp kan men meerdere exemplaren laten maken. De eerste penningen werden in was geboetseerd en daarna in brons afgegoten. Later gebruikte men ook goud en zilver. Zij werden ontworpen en uitgevoerd door kunstenaars: schilders of beeldhouwers. De Byzantijnse keizer Johannes VIII Palaeologus, die in 1439 het Concilie van Ferrara in Italië bezocht, liet zich portretteren op een penning door de Noorditaliaanse schilder Pisanello (Antonio Pisano, ca. 1395-1455); het is één van de eerst bekende en gelijk meest beroem de renaissance portretpenning. Vanuit Italië verspreidde de penning zich over heel Europa. In Nederland had men al vroeg veel belangstelling voor de penningkunst. De Antwerpse schilder Quinten Matsijs is de eerste Nederlandse kunste naar die penningen ontwierp, waarvan de penning van Erasmus uit 1519 de bekendste is. Aan het hof van keizer Karei V te Brussel werkten Italiaanse medailleurs, zoals de beeldhouwer Leone Leoni en ook Zuidnederlandse kunstenaars. Beroemd zijn bijvoorbeeld geworden Jacques Jonghelinck (1530-1606), die in het atelier van Leoni had gewerkt en Steven van Herwyck (1530-1565). Zij leverden op bestelling ook aan andere aanzienlijken van hun tijd in hoog reliëf gegoten por- 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 74