temin in te zijn geslaagd een redelijk volledig overzicht te hebben kun nen reconstrueren. Ik houd mij uiteraard graag aanbevolen voor iedere verbetering of aanvulling die U als lezer mij zou kunnen geven. Literatuur F.M.M. Knippen Een Hollands stadje om de vrijheidsboom Heiloo 1968. J. Lafaurie Les assignatsParijs 1981. G. van Loon Beschrijving van de Nederlandse historiepenningen ten vervolge op het werk van Mr. G. van Loon Amsterdam 1865. N.L.M. Arkesteijn Het Haagse papiergeld van 1795 m: Jaarboek Munt en Penningkunde 69 1982. N.L.M. Arkesteijn De zaak Gartner in: Jaarboek Munt en Penningkunde 71 1984 p. 91- 106. N.L.M. Arkesteijn Gebruik en misbruik van papiergeld te Delft in 1795 in: De Beeldenaar 6 1982 p. 207-213. N.L.M. Arkesteijn Het Dordtse papiergeld van 1795 in: De Beeldenaar 12 1988 p. 305-13 en 361-69. Bronnen Algemeen Rijksarchief Den Haag, 3e afdeling, Archieven van de gewestelijke besturen van Holland 1795-1807, Rekenkamer ter auditie, Financie van Holland. Regionaal Archief Alkmaar, Stadsarchief 1254-1815, inv. nrs.: 68 Register van resoluties 234 Gedrukte publicaties 1350 Stukken betreffende assignaten en recepissen. 2111-15 Rekening van de franse troepen 74

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 73