Geld in Noord-Holland drs. A.A.J. Scheffers Geld, het slijk der aarde Geld wordt gekoesterd, geld wordt verguisd! Van geld wordt zelfs bijna algemeen, zij het misschien gekscherend, gesteld dat het stinkt. Toch blijft iedereen geld accepteren en is het bezitten van grote hoeveelheden geld voor menigeen een van de belangrijkste levensdoelen. In bijna elke maatschappij, groot of klein, sterk ontwikkeld of vrij primitief, speelt geld een belangrijke rol. Op nog maar enkele plaatsen op onze aardbol leven doorgaans kleine groepen mensen in gemeenschappen waar geld nauwelijks of geen rol speelt. Wanneer we in het woordenboek het begrip 'geld' opzoeken, vinden we als uitleg: "een stoffelijk middel dat uitwisseling van goederen moge lijk maakt zonder directe ruil", maar ook: "algemeen gangbaar betaal middel, hetzij gemunt metaal of andere gestandaardiseerde voorwerpen, hetzij papier Gaan we nu verder kijken bij het begrip 'betaalmiddel' dan wordt daar gesproken over: "(algemeen gehanteerd en geaccepteerd) middel waarmee betalingen kunnen worden verricht", maar ook over een "wettig betaalmiddel"1. In deze enkele regels wordt al duidelijk dat het begrip 'geld' veel omvat tend is. Het is een stoffelijk middel, het kan - maar hoeft niet per se - van metaal zijn, het kan algemeen gehanteerd en geaccepteerd zijn, maar er kan ook wettelijke dwang achter zitten. De vergelijking met slijk? Geld is nietig, het heeft bijna geen waarde van zichzelf! In deze korte inleiding wordt ingegaan op de diverse vormen van geld, maar niet eerder dan dat er aandacht is besteed aan de verschillende functies van geld. Geld heeft drie functies: ruilmiddel, spaarmiddel en waardemeter. Als ruilmiddel komt geld voor in de vorm van bijvoor beeld salaris. Na een week of een maand werken ontvangen we graag zoveel mogelijk geld. Onze arbeid wordt hier dus 'geruild' voor geld. Van dit geld betalen we ons dagelijks onderhoud. We 'ruilen' dit geld weer om in onze dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Als we van ons geld wat over houden kunnen we dat sparen. In wezen is sparen niet meer dan het opzij zetten van een bepaalde hoeveelheid geld om later een bepaalde uitgave te kunnen doen. Dat sparen kan onder een matras of in een oude sok. Sparen kan ook bij een gespecialiseerde instelling, een bank. Als beloning voor het sparen bij een bank krijgt men rente. Die rente kan worden uitgekeerd doordat de bank met het geld van vele spaarders tezamen dingen doet die weer geld opleveren. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 6