k i I 33. Links: een vals assignaat van 50 sous met niet bestaand serienummer (59% van ware grootte). Rechts: keerzijde van een vals assignaat met naam van de eigenaar en stempel. nog niet zolang geleden twee biljetten van 50 sous opgedoken met serienummer 4124, dat het vaakst voorkomt in het proces verbaal, aan de keerzijde getekend door Jan de Haan, de winkelier of herbergier die het in 1795 ontving en afgestempeld FAUX ALKMAAR. Het betreft vervalsingen van goede kwaliteit, alleen had de vervalser er geen idee van dat het hoogste serienummer van de echte biljetten 3842 was. Ook is er nog een vals assignaat van 10 getekend N.J. de Lange voor Jan Klijn Comp. In tegenstelling tot elders (Den Haag, Dordrecht, Schiedam, StJomaineó—fiationauxj Assignat deAfiiKjuaiite-solSj paj/aUt—aw-portcur. Rotterdam) werden valse assignaten op de blanco keerzijde afgestem peld. In het bewaard gebleven archiefmateriaal wordt voor 10010 aan valse assignaten (f 4504 '/2) genoemd. In feite zal er nog wel heel wat meer zijn geweest. Oplagen Over de aantallen gedrukte en al dan niet uitgegeven en weer ingetrok ken stadsbiljetten zijn geen directe gegevens voorhanden. Enkele van de bewaard gebleven biljetten hebben een nummer boven de 11.000. Wanneer we er vanuit zouden gaan dan van iedere waarde 10.000 biljet ten zijn uitgegeven, dan komt het totaalbedrag op f212.125,-. Alleen al rechtstreeks aan de Fransen werd voor ruim f 208.000,- afge geven en aan de bevolking nog eens voor bijna f 100.000,-. Het is zeker aannemelijk dat er van de hogere waarden minder werden uitgegeven dan van de lagere, zodat het alleszins redelijk is om uit te gaan van een totale oplage van omstreeks 200.000 exemplaren. Dat betekent 400.000 handtekeningen van 9 daartoe aangewezen raads leden. Van acht daarvan is een handtekening overgeleverd en wel in vier verschillende combinaties, namelijk Voorhout- Daeij (het meest fre quent), Dijl-Prins, de Wit-Ruijs en Walraven-Kok, terwijl in de litera- 70

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 69