waarde aan zoodanigen tegen pro- t leden van tijdens hun ^an 29 juni ken en om de betaling gemakkelijk iwisselen en .omst ervan orbeeld Jan t ze zonder rt te zetten, htig verkre- nog te ver was er een n Schagen, ssignaten zo ld, bemand heden had- et de legers Commissaris rijding" van Brussel in verificatie- voormalige 1, want de instantie de ingewisseld. 21 april dat ontrole aan- ir Jan Pieter snog op het dienden te worden geverifieerd. Daar werd voor 107 7> aan vervalsingen gevonden en waarschijnlijk ook afgestempeld met FAUX ALKMAAR. Later kwam er ook een Franse verificateur naar Alkmaar, zoals in ieder geval blijkt uit de enige bewaard gebleven verzamelstaat op naam van de verificateur Blancquaart, mogelijk een Vlaming, waarop in totaal voor 7996 V, is verantwoord. Het betreft de periode van 20 tot en met 30 Prairial (de twee halve decaden vanaf 8 tot en met 18 juni volgens de nieuwe Franse tijdrekening). Van de 686 valse assignaten waren er niet minder dan 489 van 50 sous 2 V2) of 22 '/2 stuiver. Ook een verlopen biljet van 200 staat op de lijst; het toont nog het portret van de inmiddels onthoofde koning Louis XVI. Van de processen verbaal is er eveneens slechts een bewaard geble ven. Het dateert van 1 fructidor (17 augustus) en meldt dat die dag om 10.00 uur de burgers Baas Junior en S.H. Blom verschenen, gezonden door de Municipaliteit van Alkmaar. Van de assignaten die ze meebrach ten werden er 76 vals bevonden, waarvan 52 van 50 sous. Veel van deze assignaten waren op last van de provincie ingewisseld in de dorpen rond Alkmaar. Vermeld worden: St. Marthe, Zijpe, Castricum, Egmond aan de Hoef, Schermerhoorn en Kalands Hooge. Het Proces Verbaal voor in totaal 1906 74 is mede ondertekend door Charton zelf en vermeldt ook dat alle genoemde biljetten zijn getekend door de twee commissieleden. Van die biljetten is er geen bewaard gebleven; wel zijn er op een veiling i2 Overzicht van de in tien dagen ingetrokken assignaten die vals of verlopen bleken. 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 68