30. Invitatiebiljet gedateerd 7 floreal (26 april) voor afgifte van fj800 aan Thauraux, betaalmeeser van het 3e en 4e eskadron van het I3e regiment dragonders, ondertekend door Durand 31. Invitatiebiljet, gedateerd 21 floreal (16 mei) voor de afgifte vanfj 50 aan recepissen, getekend door Jeannin. talingen van 20 of minder stuivers alhier zullen kunnen worden gedaan geheel in Stedelijke recepissen, maar betalingen van meer dan 20 stuivers niet meer dan voor een vierde gedeelte in de gemelde recepissen". Aangezien deze maatregel natuurlijk onmogelijk kon werken, alleen al omdat er volstrekt onvoldoende contanten beschikbaar waren, werd deze twee dagen later alweer ingetrokken "weegens ontdekte ongelee- genheid". Toen op 13 augustus de soldijbetaling in recepissen werd gestaakt bleek er in totaal voor 462.260 Vi te zijn afgegeven aan de Fransen. Misbruiken Al op 16 mei werd voorgesteld een publicatie uit te vaardigen tegen een aantal gesignaleerde misbruiken zoals handel in zowel echte als valse assignaten en ook ongeoorloofde verkoop van goederen tegen recepis sen. Op 21 mei werd verslag gedaan van een "conferentie ter wegneeming van zwarigheden met de Franse Commandant en de Franse Commissarissen van oorlog gehouden en 66

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 65