Er ontstond dan ook een koortsachtige activiteit, niet alleen om de tot dan door de winkeliers ontvangen assignaten gemakkelijk te kunnen inwisselen, maar ook om de soldij voor de Franse troepen voortaan rechtstreeks in Hollands papier te kunnen laten uitbetalen. Het Comité Algemeen Welzijn kreeg weer de verantwoordelijkheid voor de uitvoe ring van de provinciale voorschriften en tevens de bevoegdheid "zwarigheden de plano te vereffenen met toezegging van indemniteit voor dezelven en de leden van het Commité tot de Fransche Assignaten ten aanzien van de schadens welke door de gemelde assig naten onverhoopt mogten opkomen". Het comité trof onmiddellijk een regeling met de stadsdrukker Hendrik Coster. Deze maakte uiteraard gebruik van het voorradige papier, dat tenminste voor een deel het watermerk vertoont van de papierfabrikan ten Dirk en Cornelis Blauw uit Wormerveer, en van gegoten loden let ters die zodanig in een zetsel werden geplaatst dat vier biljetjes tegelijk konden worden gedrukt. Door een vel papier om en om te bedrukken kwamen er acht op een heel vel. Om vervalsen te bemoeilijken maakte Coster niet alleen gebruik van zwarte drukinkt, maar ook van rode, zodat vrijwel elke coupure er anders uitziet en ook vervalsing door ver anderen van waarde (majoreren) nauwelijks mogelijk was. In dit opzicht Waarde in Ned. geld in Frans bestaand assignaat in kleur 2 stuiver 5 sous neen het woord recepis 4 '/2 stuiver 10 sous Ja - 6 stuiver 15 sous ja onderste twee alinea' s 9 stuiver 20 sous, 1 neen idem 11 Vt stuiver 25 sous ja gehele tekst 22 '/2 stuiver 50 sous, 2'/2 ja gehele tekst 45 stuiver ja onderste twee alinea's 4 '/2 gulden 10 ja rand en bovenhelft 11 Va gulden 25 ja volledig 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 61