27. Een deel van pagina 5 van het aantekenboek met namen van burgers en de aangegeven bedragen van de assignaten in voor het doen der publicatie ontvangen zijn, bij de Municipaliteit zoo veel doenlijk voorziening gedaan worden". Na de formele aanstelling twee dagen later begon de commissie onmid dellijk met haar taak in het voor f 2,- per week gehuurde voorhuis met woonkamer van Jan de Geus in de Langestraat, waar een kist met drie sloten werd geplaatst. Een deel van het boek, waarin de namen van bur gers die assignaten hadden aangegeven werden genoteerd, is bewaard gebleven met de bedragen daarachter. Zolang het bleef toegestaan om assignaten aan te nemen werd hierin vastgelegd wat de dagelijkse ontvangsten waren en werd op grond daar van een altabetische lijst opgesteld om in een later stadium de bezitters van assignaten door de stadsbode op te laten roepen voor de inwisseling. Recepissen Met dat laatste werd geen haast gemaakt, evenmin als met de uitgifte van de op 8 februari beloofde recepissen. Naar ik aanneem hoopte men op een spoedige voorziening daarin door de provincie, die dat in de publicatie van 2 februari had aangekondigd en tevens de steden toestem ming had verleend om zelf een voorlopige papiergeldemissie te doen. Toen de provinciale publicatie van 30 maart binnenkwam, vrijwel gelijktijdig met de eerste biljetten van het Comité van Financie ter waarde van f 450,- of 1000,- heeft men zich ongetwijfeld met een schok gerealiseerd dat hiermee geen inwisseling plaats kon vinden, zelfs al zouden ook nog lagere waarden volgen. 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 60