Noten 1. Zie: F.W. Eijken, Bibliografie van het beleg van Alkmaar, in: Alkmaars Ontzei, 1573-1973 (Alkmaarse Studiën, nr, 2) Alkmaar 1973, p. 197-220, en in dezelfde bundel (p. 61-82) C.M. Schuiten, Het beleg van Alkmaar. 2. G. Boomkamp, Alkmaer en deszelfsgeschiedenissen Rotterdam 1747, p. 292. 3. H.E. van Gelder, De Nederlandse noodmunten van de Tachtigjarige Oorlog *s-Gravenhage 1955, p. 20,21. 4. Reg.A.A., Stadsarchief 1254-1815 inv. nr. 341, fol. 78 voormalige collectie Eikelenberg, nr. 3946, thans in Stadsarchief inv. nr.590); een derde overlevering van deze rekening door C.W. Bruinvis gezien (De Navorscher, XI (1861), p. 137, kon thans niet meer getraceerd worden. 5. A.w. noot. 2, p. 293. 6. Reg.A.A., Stadsarchief inv. nr. 2076, "rotulus"; het oorspronkelijke document (collectie Eikelenberg, nr. 3987: thans onvindbaar). 7. Zie noot 4, fol. 47 v. 8. P.A. de Lange, De mislukte aanslag op Mr. Bardesius, Heer van Ypenstein te Heiloo, (afzonderlijk uitgegeven overdruk uit: Historia, maandschrift voor Geschiedenis, I (1935)), p. 4. 9. C.W. Bruinvis, a.w. noot 4. 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 52