19. Twee geldkistjes uit het bezit van het Stedelijk Museum Alkmaar. Boven een ijzeren geldkoffertje uit de 1 le eeuw, beschilderd met bloemen en zes portretten waarvan herkenbaar zijn Koning Henri IV van Frankrijk en de prinsen Philips Willem en Maurits van Nassau. Onder een beschilderd ijzeren geldkistje op wieltjes uit de 1 le eeuw. aan de muntmeester van de eigen provincie Holland en West-Friesland (art 8.)73. Opmerkelijk aan deze bepaling is dat niet gekozen is voor alleen de Westfriese Munt, maar ook voor de Munt te Dordrecht. Tenslotte moet de wisselaar in zijn kantoor een of meer geldkisten hebben gehad om zijn voorraden veilig op te bergen. Dit soort kis ten is ongetwijfeld ook gebruikt voor de opslag van geldstukken van anderen. De wisselaar mocht zich niet schuldig maken aan het zoge naamde biquetteren (art. 10), het geen inhield door middel van wegen de zwaardere muntstukken te scheiden van de lichtere74. De toenmalige ontwikkeling van de munttechniek maakte het nog niet mogelijk dat er gewerkt kon wor den met muntplaatjes van eenzelf de gewicht75. Ook kwam het verschijnsel snoei en - snijden - van munten gere geld voor, waardoor de intrinsieke waarde van muntstukken bedui dend lager werd dan in de Manualen vastgestelde nominale waarde. De verdiensten van de wisselaars lagen natuurlijk in het verkopen per gewicht van de zwaardere muntstukken als metaal naar de Munt. De lichtere stukken kwamen via zijn klanten weer terug in de circulatie. De wisselaar fungeerde ook als een soort toezichthouder over de munt- circulatie. Hij moest, op straffe van verlies van zijn ambt, het bestuur van de stad of de provincie melden wanneer er munten circuleerden waar van de officiële koers nog niet was vastgesteld (art. 11). Dit gold ook voor zaken als de verkoop van muntmetaal tegen een hogere dan de vastgestelde prijs (art. 12). Jan Huijgen mocht van de waarde van het hem aangeboden edelmetaal 2% in rekening brengen als beloning voor zijn inspanning. Bij de aan- 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 31