GELD IN ALKMAAR Opstellen over geld en penningen in relatie tot Alkmaar onder redactie van M.L. Pop-Jansen en C. Streefkerk Periodiek van de historische vereniging Oud Alkmaar (1925) OUD ALKMAAR Zeventiende jaargang nummer 4-1993

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 2