koers. De wisselaar mocht deze stukken niet zo maar doorverkopen, maar uitsluitend naar de Munt van het gewest of de stad brengen, alwaar het kon worden gesmolten tot basismateriaal voor nieuwe munten6'. Het ambt van wisselaar kwam in de Griekse en Romeinse tijd al voor Bij hem wisselde de uit het buitenland komende koopman of reiziger de van huis meegebrachte gouden of zilveren munten om in geldsoorten die ter plaatse goed gangbaar waren. In het Nieuwe Testament wordt reeds melding gemaakt van wisselaars, die door Christus uit de tempel van Jeruzalem gedreven worden6*. De wisselaar nam echter op een gegeven moment een aantal taken voor zijn rekening, die hem de voorloper van de bankinstellingen maakte6 Hij ging geldstukken in bewaring nemen waarvoor hij een wissel (een schuldbekentenis) uitgaf. Deze wissels waren overdraagbaar van de ent persoon op de andere, waardoor grote sommen geld (kilo's goud of zil ver) zonder veel inspanning vanwege doorgaans gevaarlijke transporten 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 29