overheden emeen uit: :eerzijde) en i zolang zij gold in de i grote hoe- erschillende 1694 gepro- ■n -werktui- t personeel; ithuis; :hat, over de e overheden en als wettig grote aantal :n of "evalu- :n en waarin n of bescha- t de waarde- de muntvoet i deze tarief- cifiek in het bestonden er st de gouden slagen onder verschillende :huizen ston- y. In dit ver- er werd door ■n munten er e volkomen, behoefte aan ige gewesten ien. Een van die maatregelen was het besluit van de Staten van Holland van 1572 de Koninklijke Munt te Dordrecht onder eigen gewestelijk beheer te plaat sen. Door middel van het instellen van een stempeling van de circulerende munten in 1573, waarmee de koers van de munten met ongeveer 15% werd verhoogd, werd alleen al in de eerste maanden in de steden van het Noorderkwartier 21.000,- opgebracht. Van Gelder schatte de opbrengst van deze stempeling voor het gehele land op minstens het tienvoudige14. Ruim drie jaar later maakten de Staten van Holland met de resolutie van 25 augustus 1575 de produktie van een op eigen naam gestelde munt mogelijk. Deze Hollandse daalder, waarvan de nominale waarde 10. Het interieur van een munthuis eind vijftiende eeuw. Achterin rechts staat Keizer Maximiliaan van Oostenrijk (uit 'Der Weisskönig', Hans Burgkmair). SIM. 38. 3nnettê einer 5£Rüiiire(rtlt«tt Sinten retfiM Saifev tMorimtlian. Soiifanitt Mm ftoné @<*Suflein jugefd>rieï>en. SluéT bem 28cij?funu}. SJïutfyer 124, 32.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 16