9. Oude houtsnede van een middeleeuwse munter. te Hamburg, twee te Lübeck, een te Wismar, een te Danzig en drie te Denemarken7. Dergelijke vondsten wijzen op het gebruik van munten in een bepaalde regio. Er zijn ook muntvondsten waarvan af te leiden valt wat voor soort muntstukken men in een bepaalde periode opzij legde als 'appeltje voor de dorst'. De muntvondst van Twisk (1975) is zo'n voorbeeld, waarin uitsluitend gouden munten en grote zilverstuk ken zaten. De schat, verborgen in een Siegburger kruik, bevatte naast munten geslagen in Gelderland, Holland, Overijssel, Brabant (Ant werpen, Maastricht) en Vlaanderen ook stukken uit het Duitse Rijk, En geland, Frankrijk, Portugal, Spanje, het bisdom Luik, het graafschap Bergh, de heerlijkheden Batenburg en Vianen en de stad Nijmegen8. Het is hier echter niet de plaats een compleet overzicht te geven van de vele muntvondsten in het gebied van het tegenwoordige Noord-Holland. Alvorens een volgend tijdperk van de nationale muntgeschiedenis behan deld wordt, dient eerst gekeken te worden naar de organisatie van het muntwezen in de Nederlanden. De organisatie van het muntwezen in de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De zorg voor het muntwezen was in de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden en in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, net als in alle Westeuropese staten, een zaak van de overheid. In de Bourgondische Nederlanden werd die overheid vanaf 1417 tot 1467 gevormd door Philips de Goede. Oorlogen, aankopen en een uitgekiende huwelijkspolitiek hadden hem de vorst gemaakt van onder andere Bourgondië, Brabant, Henegouwen, Holland, Namen, Vlaanderen en Zeeland. Zijn opvolgers, behorend tot het Habsburgse huis, zette zijn politiek van centralisatie voort. Philips de Goede introduceerde in 1433 een uniform muntstelsel voor al zijn gebieden, bestaande uit een dubbele, een enkele, een halve en een kwart groot. Vanwege het feit dat de munten uit dit nieuwe stelsel gesla gen werden in de vier belangrijkste gebieden van Philips' rijk: Brabant, Henegouwen, Holland en Vlaanderen, werden deze ook wel 'vierlanders' 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 13