Verantwoording fotomateriaal: i Delft. Hij is en heeft zich en de papier- sie van 1795. am staan. Hij tl lid van de >r zijn activi- t Koninklijk ereikt tijdens Collectie Museum van 's Rijks Munt te Utrecht, fotograaf P. Brouwers, Apeldoorn: 3, 10, 20 Collectie Rabobank Zuivelbank Alkmaar e.o.: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Collectie Regionaal Archief Alkmaar, fotograaf Berend Ulrich: 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 51, 52, 57, 72 j schreef een Collectie Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden: 14, 43 tijdschrift de ve van het mgkunde en *ing is hij al hedendaag- Collectie Stedelijk Museum Alkmaar, fotograaf Berend Ulrich: 17, 19, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 74 Gemeente Alkmaar: 64, 75 ar. Gemeentepolitie Alkmaar: 54, 68 lis. In 1992 Naast zijn rijksmuseum ator van het iteresseerd in rlanden. Als laar het ver- tijd onder- i met de 18e Particuliere collecties (de nrs 2, 6, 16 fotograaf Kees Jansen) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 56, 71 Studio Wiek Natzijl: 73, 75, 83 t Regionaal itair docent ïsterdam. 139

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 138