Auteurs Drs. N.L.M. Arkesteijn (1944) werkt als arts bij de GGD in Delft. Hij is al sinds zijn jeugd verzamelaar van munten en papiergeld en heeft zich gespecialiseerd in het franse papiergeld sinds de Revolutie en de papier geldemissies die in Nederland het gevolg waren van de invasie van 1795. Hij heeft in verband daarmee enkele publicaties op zijn naam staan. Hij is voorzitter van de Numismatische Kring Rotterdam en lid van de redactie van het tijdschrift de Beeldenaar. Hij ontving voor zijn activi teiten op numismatisch gebied de erepenning van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde die werd uitgereikt tijdens de bijeenkomst in 1991 te Alkmaar. H. Koolwijk is journalist bij de Alkmaarsche Courant. Hij schreef een aantal boekjes over de geschiedenis van Alkmaar. A.J. de Koning (1929) is sinds 1991 hoofdredacteur van het tijdschrift de Beeldenaar. Dit tijdschrift is een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging van Penningkunst. Van deze laatste vereniging is hij al jaren bestuurslid. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de hedendaag se penningkunst. mr. J.J.H. Pop (1941) is sinds 1988 burgemeester van Alkmaar. Albert A.J. SchefFers (1958) studeerde M.O. geschiedenis. In 1992 behaalde hij zijn doctoraal aan de Rijksuniversiteit Leiden. Naast zijn studie is hij van 1977 tot 1982 werkzaam geweest bij het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet en vanaf 1982 als conservator van het Museum van 's Rijks Munt te Utrecht. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van de diverse munthuizen in de Nederlanden. Als bedrijfshistoricus bij 's Rijks Munt verricht hij onderzoek naar het ver leden van de Utrechtse Munt (936 tot heden). In zijn vrije tijd onder zoekt hij de organisatie van het muntwezen in de 16e tot en met de 18e eeuw en het verleden van de Westfriese Munt (1586-1809). Drs. C. Streefkerk (1954) is sinds 1990 archivaris van het Regionaal Archief Alkmaar. Van 1980 tot 1990 was hij universitair docent Nederlandse rechtsgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam. 138

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 137