Op 16 juni 1972 wordt door burgemeester R.J. de Wit van Alkmaar het nieuwe hoofdkantoor aan de Paternosterstraat geopend. Boven de ingang prijkt trots de nieuwe naam: Zuivelbank-Rabobank. Natuurlijke personen Het lidmaatschap van de vereniging, tot dusverre slechts voorbehouden aan rechtspersonen op agrarisch gebied (A-leden genoemd), wordt nu ook opengesteld voor natuurlijke personen (B-leden). Aan het einde van het jaar 1973 bedraagt het aantal A-leden 36 en het getal B-leden staat dan op ruim duizend. Het voormalige kantoor in de Langestraat 105-107 wordt in dat jaar gesloopt om plaats te maken voor het winkelcentrum Lange Augustijn. In de Langestraat is dan al een begin gemaakt met de restauratie en ingrijpende verbouwing van het monumentale pand op de hoek van de Pastoorsteeg. Dit wordt het nieuwe bijkantoor voor het centrum. Alkmaar groeit tussen 1970 en 1980 enorm. Vooral noordelijk van het kanaal. Daar groeit een tweede stad uit de grond. Aan de noordkant van het Noordhollands Kanaal ontstaat de wijk Huiswaard 1. Zuidelijk van het kanaal wordt de wijk Bergermeer gebouwd. In beide wijken komen nieuwe bijkantoren. De rabobank vervijfvoudigt haar balanstotaal in die periode. Het gaat omhoog van ruim 117,8 miljoen tot bijna 136,8 miljoen. In 1970 wordt 16,5 miljoen verstrekt aan hypotheken en in 1979 is dat 105,6 miljoen. Het aantal medewerkers verdubbelt in die negen jaar en komt in 1979 uit op 86. Het aantal B-leden (particuliere personen) is dan inmiddels gegroeid tot 2887. Het aantal A-leden (coöperatieve instellingen en organisaties) daalt: van 30 naar 27. Reden is de opheffing van twee coöperaties en de opzegging van het lidmaatschap van een pensioenfonds uit Friesland. Nieuw voor de Alknraarse rabobankorganisatie is de instelling van een ondernemingsraad. Op 3 juli 1977 bereikt directeur N.E. Wennink de pensioengerechtigde leeftijd en neemt hij afscheid. In zijn opvolging wordt voorzien door de benoeming van de heer G.P. van Deventer tot algemeen directeur en van de heer D. Boetje tot directeur. Steunpilaar Het 60-jarig bestaan van de Rabobank-Zuivelbank, op 11 november 1978, staat in het teken van de restauratie van het wereldberoemde con certorgel van de Grote- of Sint Laurenskerk. De bank schenkt een gift aan het comité Orgel 78 dat zorgt voor de miljoenen die noodzakelijk 131

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 130