maar liefst 500 miljoen gulden en in 1968 schiet de omzet door naar 700 miljoen. Alleen al het aantal in de rekening-courantsector geboekte posten ondergaat in 1968, vijftig jaar na oprichting van de zuivelbank, een stijging van zeventig procent. Een nieuw hoofdkantoor Tijdens het vijftigjarig jubileum van het bankbedrijf in 1968 spreekt de bekende Alkmaarse kaashandelaar Gerrit Kaper, tevens voorzitter van de VVV en promotor van de kaasmarkt, waarderingsvolle woorden. Kaper is dan al 38 jaar lid van de zuivelbank en maakt zijn gehoor duidelijk: "Was een bank voorheen een beeld van een zekere status, u hebt begre pen dat u zich in de moderne wereld van public-relations, management en service moet aanpassen en u hebt dat gedaan. Ik heb zelfs het idee dat u al aan een folder werkt om deze straks onder de maanbevolking te distribueren". De aankoop in 1968 van het oude bedrijfsgebouw op de hoek van de Paternosterstraat en de Kanaalkade, waarin voorheen de Eierveiling voor Hollands Noorderkwartier en de puddingfabriek waren gevestigd, is de eerste stap op weg naar nieuwbouw. Medio 1970 wordt met de sloop van het gebouw begonnen. Ondertussen nemen de conjuncturele spanningen toe. Omdat de bin nenlandse bestedingen, waaronder de investeringen van de overheid en bedrijfsleven, zich op een zeer hoog niveau blijven bewegen ontwikkelt de betalingsbalans zich in ongunstige zin. De steeds groeiende vraag naar financieringsmiddelen doet het rentepeil tot ongekende hoogte stijgen. De loonkosten gaan met 12,5 procent omhoog, maar de ontwikkeling bij de Alkmaarse bank gaat onverminderd voort. De inmiddels geauto matiseerde administratie kan de toename van werkzaamheden goed aan. Het balanstotaal stijgt met 10,8 miljoen tot 66,7 miljoen gulden en wordt in belangrijke mate bereikt door een record-aanwas van de spaar en depositogelden van de spaarbank. De bank bereikt in 1970 een omzet van ruim 1,2 miljard. Ook de bijkantoren Overdie/Kooimeer, winkelcentrum De Hoef, Spoorbuurt/Bergerhof, Landbouwhuis- Helderseweg en het voormalige hoofdkantoor in de Langestraat dragen fors bij tot de groei. Belangrijkste ontwikkeling in 1972 is de toetreding van de bank als lid tot de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A.: het resultaat van een fusie tussen de Coöperatieve Raiffeisenbank te Utrecht en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Enschede. Als gevolg hiervan wordt de naam van de bank gewijzigd in Coöperatieve Rabobank Zuivelbank Alkmaar G.A. te Alkmaar. 130

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 129