81Financieel verslag van de eerste tien jaar van de Zuivelbank. Per 31 Dec Reservefonds Spaargelden Deposito's Credit Saldo Debiteuren en Crediteuren 1919 f 1900.- f 27062,22 f - f 39850.95 1920 11950.- 618 34.84 - 233682.85 1921 27190,- 123730.02 119075.74 16588.47 1922 36000.- 135571.88 137603.74 36905.74 1923 40000,- 103102.69 191916,11 51681.89 1924 43700.— 161141.22 191392.26 49505.60 1925 47700.- 152993.01 207649.07 24802.35 1926 52000.— 156295,74 210565.57 94247.49 1927 55500,- 1 178628.87 134775 64 121966,69 Oud-bestuursleden; W ZANDER, WONDER Oud-leden Raad van ToezichtJb SPAANS. L. BROEKENS. A. DIJKSTRA. C. JONGEJANS. J. BARK. N. COMMANDEUR. K MOLENAAR. P KANT. D NOBEL. D. P. TIMMERMAN als gevolg van de oorlog het contact met de locale banken heeft verlo ren. Het optreden als hulpcentrale brengt een honderdtal raiffeisen- en boerenleenbanken uit Noord-Holland regelmatig naar Alkmaar om van september 1944 tot juli 1945 hun geldzaken via de zuivelbank te laten lopen. Wederopbouw Als eindelijk de oorlog afgelopen is begint in juli 1945 de geldsanering. Al het bankpapier moet worden ingeleverd. Dit brengt een geweldige drukte voor de banken met zich mee, evenals de splitsing in girale- en geblokkeerde rekeningen. Ook de effectenregistratie in 1946 betekent veel werk. In 1945 schiet de omzet tot boven de honderdvijftig miljoen gulden. Eind 1947 telt de bank 34 coöperatieve verenigingen als lid, waaronder het Texels Schapenstamboek, het Groot Yorkshire Varkensstamboek en de Provinciale Gezondheidsdienst Noord-Holland. De groei van de bank zet zich intussen in versneld tempo voort. Er komen aparte afdelingen voor effectenzaken, voor hypotheekverstrek king ter bevordering van het eigen woningbezit, voor middenstandsfi nanciering, voor belastingzaken en accountancy én voor assurantiebe middeling en niet te vergeten exporttransacties. Met de groei wordt ook het pand aan het Kerkplein te klein. De bank verhuist naar het pand Langestraat 105. Daar vindt de coöperatie de haar toekomende 'representatieve plek'. Het is niet alleen de verhuizing naar de Langestraat die de bank 'gezicht' heeft gegeven in de stad Alkmaar. De stormachtige ontwikkeling van de 128

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 127