gezette tijden in de noordkop van de provincie worden gehouden. Directeur Dokter is maar wat trots op een grote wandkaart waarop de betekenis van de bank voor het coöperatieve verenigingsleven 'zeer aan- schouwlijk' uit de doeken wordt gedaan. Een potentieel lid van de bankvereniging wordt uitvoerig op de korrel genomen voor zijn intrede. Vaak moeten de statuten van de betreffende coöperatie worden aangepast en de zuivelbank besloot zelfs modelstatu ten te maken voor coöperatieve maalderijen die willen toetreden. De administratie van de bank wordt trouw ieder kwartaal gecontroleerd door de centrale raiffeisenbank te Utrecht. De groei van de bank blijkt niet alleen uit de jaarlijkse cijfers, maar ook uit de noodzakelijke verhuizing naar een ruimer kantoor. In 1925 blijkt het kantoorpand aan de Voordam te klein en verhuist de zuivelbank naar het Landbouwhuis aan het Kerkplein. Dit gebouw was oorspronkelijk neergezet als weeshuis en biedt dan ruim voldoende plaats aan de Coöperatieve Zuivelbank Alkmaar. Op deze plek zal de zuivelbank het tot 1952 uithouden. De crisisperiode en de daarop volgende tweede wereldoorlog gaan niet geruisloos aan de zuivelbank voorbij. Vanaf 1921 tot in de oorlog dalen de jaaromzetten van de bank van vijftig miljoen in 1920 tot 35 miljoen vlak voor de oorlog. In 1928 heerst er tijdens de zeer bescheiden viering van de eerste tien jaar een wat sombere stemming. "Een grote vlucht zal de bank niet nemen. Wij missen te veel de grote coöperatieve zaken in onze provin cie en bovendien heerst hier nogal wat verdeeldheid. Maar al zullen wij met onze bank dan ook een bescheiden plaats in het landbouwleven innemen, als we maar nuttig werk leveren en daarvan zijn we over tuigd", aldus directeur Dokter tijdens de viering van het tweede lustrum in 1928. De oorlogstijd De oorlogsperiode 1940-1945 zijn zeer moeilijk voor de zuivelbank. Het onderduiken van mannelijk personeel en de moeilijke reisgelegen heid voor forensen dragen er ook toe bij, dat de werkzaamheden stagne ren. Jaarverslagen komen niet uit of veel te laat. Pas drie jaar na de oor log verschijnt een gecombineerd verslag over de periode 1944-1947. Directeur Dokter is in 1941 inmiddels opgevolgd door de heer P. van Ammers: de eerste directeur 'uit eigen huis'. Van Ammers was één van de eerste medewerkers van Dokter en van huis uit vertrouwd met de Noordhollandse boerenstand. In 1944 wordt de Alkmaarse zuivelbank een zogenaamde hulpcentrale van de Centrale Bank te Utrecht, als deze 127

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 126