an Toezicht, na goedkeu den 'ter grif- rentrale bank van Toezicht vergadering, ie Bond van el meer vast- strekt verbo- >ontjespen in nd. Wanneer e inkomsten ardt in 1918 'ordt de ver- ongerecht te opgezet naar r eerder in kmaar hangt zuivelindus- ovincies zijn atief nemen, igewezen op Het blijkt p een andere ie fabrieken, rig dienstbe- ïeidsregeling kken van de velfabrieken gen bankin- jwarden dus r de heer J. aorbereiding '9. Kaartje waarin mededeling gedaan wordt van de opening van de nieuwe bank. Coöp. Zuiwelbank Alkmaar. flflN DE LEDEN. Door dezen berichten wij U dat de Bank HflflNDflG 11 NOVEMBER 1918 in werking treedt; wij verzoeken (J het Kassierssaldo hier over te dragen, en benoodigde gelden vroegtijdig aan te vragen met vermelding van de verdeeling. De Bank is telefonisch aangesloten onder No. 623; de kantooruren zijn bepaald op 9 12 en 2 -4 uur. Vrijdags 9 4 uur. Namens het Bestuur J. DOKTER, Directeur. Landbouwhuis Na de oprichting van de zuivelbank op 31 mei 1918 krijgt Dokter zijn aanstelling in augustus en op 11 november van dat jaar betrekt hij een kamer in het toenmalige Landbouwhuis aan de Voordam, hoek Dijk. Dokter had de beschikking over een schrijftafel en een kolenkacheltje met niet al te beste brandstof. Er was in Europa immers een oorlog aan de gang. In het ledenregister treffen we de zeven namen van de zuivelorganisaties aan, die zich bij notaris Van Leersum hadden gemeld voor de oprichting van de bank én de melkinrichting Zaanstreek Wormerveer plus de Zuivelexportvereniging Noordholland te Alkmaar. Het eerste bestuur staat onder leiding van G. van der Sluys uit Sint Maartensbrug. Zijn plaatsvervanger, tevens penningmeester, is J. Wonder uit Berkhout en secretaris is P. Jensma uit Lutjewinkel. De overige leden zijn W. Zander uit Opmeer en Th. van der Meer uit Heerhugowaard. De Raad van Toezicht wordt gevormd door G. Nobel uit Lutjewinkel (voorzitter), L. Broekens uit Oudendijk (penningmeester), Jb. Spaans uit Lutjewinkel (secretaris) en de leden C. Jongejans uit Uitgeest en de Wognummer N. Commandeur. Twee maanden na de opening van het kantoor aan de Voordam komt er een einde aan de eerste wereldoorlog. Dokter heeft zijn zaakjes dan 125

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 124