Geschiedenis van de Rabobank Zuivelbank: 75 jaar beeldbepalend baken in woelige wereld van het geldverkeer Hans Koolwijk In het kantoor van notaris Gerard J. van Leersum te Winkel, grootvader van het huidige bestuurslid en tevens notaris G.J. van Leersum te Alkmaar, is 31 mei 1918 de basis gelegd voor de huidige Rabobank Zuivelbank Alkmaar en Omstreken. Zeven bestuurders van zuivelfabrie ken zijn op die dag getuige van het voorlezen van de oprichtingsakte voor de 'coöperatieve vereeniging Coöperatieve Zuivelbank gevestigd te Alkmaar'. Een lange naam voor een initiatief in navolging van de suc cesformule die zes jaar eerder in Friesland was gestart met de oprichting van een coöperatieve zuivelbank in Leeuwarden. Mannen van het eerste uur en ondertekenaars van de oprichtingsakte op 31 mei 1918 zijn: - Jan Wonder, directeur-voorzitter te Berkhout van de n.v. Zuivelfabriek Concordia; - Thomas van der Meer, directeur van de te Heerhugowaard gevestigde vereniging De Coöperatieve Zuivelfabriek Excelsior; - Jochem Blaauboer Klaaszoon, veehouder te Barsingerhorn en voorzit ter van de te Lutjewinkel gevestigde vereniging De Coöperatieve Zuivelfabriek Westfriesland; - Adrianus Donker, veehouder te Hoogwoud en voorzitter van de te Opmeer gevestigde vereniging De Coöperatieve Zuivelfabriek Aurora; - Cornelis Worp, veehouder te Oudendijk en bestuurslid van de aldaar gevestigde vereniging De Coöperatieve Zuivelfabriek Concordia; - Jacob Kramer Harmenszoon, veehouder te Sint Maartensbrug en 'last hebber' van het bestuur van de aldaar gevestigde vereniging De Coöperatieve Zuivelfabriek De Eensgezindheid - Cornelis Jongejans, directeur der te Assurn, gemeente Uitgeest, geves tigde vereniging De Coöperatieve Zuivelfabriek genaamd Assumburg. Doelstelling De doelstelling van de coöperatieve bank laat niets aan duidelijkheid te wensen over: 'Bevordering van de belangen van het zuivelbedrijf, in het bijzonder de taken welke daarmee direct of indirect verband houden'. Dit doel moet worden bereikt door het geven van adviezen en uitoefe nen van controle op financieel- en administratief gebied. Verder: de ont- 121

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 120