Buur, oud-hoofddirecteur en oud president-commissaris van de Alkmaarse verzekeringsmaatschappij 't Hooge Huys. De zilveren penning van verdienste kan door burgemeester en wethouders worden toegekend aan personen, die bij een overheidsinstelling, een vereniging of een andere organisatie, gevestigd te Alkmaar, gedurende een lange reeks van jaren een functie hebben bekleed, zich in enig opzicht verdienstelijk hebben gemaakt of een bijzondere prestatie hebben verricht. De toe kenning vindt een aantal keren per jaar plaats. Aan het toekennnen van deze eerbewijzen is niet het predikaat ereburger van de stad verbonden. Alkmaar kent dat instituut niet. Wel is er in het verleden een keer gebruik van gemaakt. De bekende Alkmaarse romanschrijfster A.L.G. Bosboom-Toussaint kreeg bij raadsbesluit van 24 november 1845 een oorkonde met zilveren cassette en werd daardoor ereburgeres van de stad genoemd. Bronnen Een goede raadRapport van de Commissie positie raadsleden, VNG, Den Haag, 1974. C.W. Bruinvis, De Alkmaarsche Vroedschapspenning, Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 1895 en 1896 en 1903. Reg. Archief Alkmaar, Stadsarchief 1254-1815 inv. nr. 270. 120

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 119