tie in het cholera-hospitaal. De laatste keer dat er in de officiële stukken sprake is van de vroed schapspenning was in 1816. De raad besloot toen de leden opnieuw een zilveren vroedschapspenning als presentiegeld te geven. De penning zou hetzelfde stempel hebben als eerder was gebruikt. In het goedkeurings besluit van Gedeputeerde Staten stond echter dat het ging om een "penning ot de waarde van dien". Het vermoeden bestaat dat raadsleden de voorkeur gaven aan geld in plaats van aan de penning. Daarmee is de vroedschapspenning als betaling voor presentiegeld in onbruik geraakt. Naslag 1990 Toen het gemeentebestuur van Alkmaar enige jaren geleden op zoek 74. Portret van Gerard Dirk van Egmond van de Nijenburgh (1646-1712), schepen, raad en burgemeester van Alkmaar. In zijn hand houdt hij de vroedschapspenning. Schilderij van G. van der Steur, (olieverf op doek, 114x83 cm). 75. Het gc stadszi Alkmc 118

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 117