de eerste 430 stuks af. Daarna ging het wat moeilijker, omdat zijn knecht een zware ijzeren plaat op zijn voet kreeg, waardoor een teen ver brijzeld werd. Maar in 1695 had Arondeaux zijn opdracht klaar en in totaal 4003 penningen geleverd. Ook gouden penningen In 1695 besloot de vroedschap ook gouden exemplaren te laten maken en aan ieder van de leden er een uit te reiken. Nieuwe leden van de vroed schap kregen er ook een, maar moesten daarvoor f 100,- aan de stadsfi nanciën bijdragen. Op momenten dat er bij het stadsbestuur een gebrek was aan zilveren penningen maakte men bekend dat men bij inlevering van 27 zilveren penningen één gouden kreeg. De penningen werden ook als een zeker betaalmiddel in de stad gebruikt. Nieuwe stempels Door het veelvuldig gebruik gingen de stempels natuurlijk stuk. Er moes ten dan nieuwe gemaakt worden. In de loop van de 18e eeuw zijn die vervaardigd door befaamde medailleurs als Martinus Smeltzing in 1712, Nicolaas van Swinderen in 1735 en Johan George Holtzhey. Toen Holtzhey in 1772 de opdracht kreeg nieuwe munten te slaan wilde hij daar het liefst de oude stempels voor gebruiken. Hij sukkelde namelijk met zijn gezondheid en had last van zijn ogen. Een nieuw stempel maken zou hem zwaar vallen. Het lukte hem om met gebruikmaking van het oude stempel nog een groot aantal munten te slaan. "Krakende wagens duren het langst" schreef hij bij zijn rekening. Maar in 1784 moest hij toch een nieuw stempel maken, omdat -zo schreef hij- er geen eer meer te behalen viel en de penningen meer gingen lijken op een schippers broekknoop. Het ontwerp bleef steeds hetzelfde, maar er zijn wel kleine verschillen te zien in de penningen afkomstig van de verschillende stempels. Zo varieert bijvoorbeeld het aantal kantelen op de afgebeelde Alknraarse burcht en ook het aantal wielen onder de kanonnen. De eerste Alkmaarse stadsarchivaris, C.W. Bruinvis, heeft opgeteld hoe veel penningen er vervaardigd zijn in de loop van de negentig jaar dat deze geslagen is. Hij komt op een totaal van 277 gouden en 9263 zilveren exemplaren. Hoewel er ongetwijfeld veel penningen zullen zijn omgesmolten, is er nog een aantal in omloop bij verzamelaars. De prijs van de zilveren exem plaren bedraagt heden ten dage op veilingen f 150,-. Ook werd de penning in de vorige eeuw nog wel gebruikt als "potstuk", een eerste bijdrage in de spaarpot van kinderen. 116

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 115