Bovenomschrift: Groote Nationale Tooneelwedstnjd. In de afsnede: Alkmaar 1880-1881. Kz. Rand van eikenloof met in het midden de tekst: Herinneringsmedaille. Omschrift: Ter gelegenheid van het 12 V2- jarig bestaan van Alkmaars Rederijkerskamer "Bilderdijk". Gemerkt: L.J. de Vries. Amst. 53. Prijspenning van de Wedstrijden voor Handwerkslieden in Nederland, 1895 (O 50 mm met oog) Vz. Staande maagd die een lauwertak houdt boven een zittende handwerksman. Omschrift: Wedstrijden voor handwerkslieden in Nederland. Kz. 1 ex.tekst: Herinnering aan den wedstrijd Alkmaar 1895. 1 ex. tekst: Schilderen P. Oostwouder 1895 Alkmaar. 1 ex. tekst: Vogelkooimaken D. Scholten 1895 Alkmaar. Gemerkt: Jiinger D en Menger. 54. Prijspenning van Fortuna's bakkerijwedstrijd, 1923 (O 58 mm) Vz. Bakker die brood uit de oven haalt. Kz. Binnen een rand van eikenloof de tekst: 4e prijs Fortuna's Bakkerij wedstrijd Alkmaar November '23. Prijspenning van Fortuna's bakkerijwedstrijd. 111

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 110