Adrespenning 48. Adrespenning Hotel de Toelast (koper 0 24 mm) Vz. Tekst: Logement en Stalhouderij de Toelast te Alkmaar. Kz. Ton met er omheen de tekst: Propriétaire J. van der Haagen. Omschrift: Hotel De Toelast Alkmaar. 69. Adrespenning Hotel de Toelast. Prijspenningen 49. Prijspenning voor de verstafgekomen boogschutterij, 1849 (zilver 0 63 mm) Vz. Hadrianus staande voor zijn legertent. Voor hem de Batavier Soranus die een omhooggeschoten pijl doormidden schiet. Kz. Tussen de aan strikken hangende wapens van Jeruzalem en Alkmaar de tekst: 29 Mei 1849 Vertegenwoordigd en alzoo Ontvangen door de Schutters S.C.S. Holland A.J. Stikkel J. Helling Th. de Lange J. Helling van den Bergh C. de Veer C. Koeman J. Bakker Schut Aan de Boogschutterij van St. Sebastiaans Doelen te ALKMAAR Omschrift: Concours Arnhem. Gedenkteeken voor de verstafkomende Schutterij. 50. Prijspenning van de Sint Sebastiaansdoelen, 1880 (zilver 46x39 mm) Prijs voor het vogelschieten. Vz. Links Sint Sebastiaan aan een boom gebonden. Rechts twee met handbogen gewa pende krijgers, die pijlen afschieten. Daaronder het wapen van Alkmaar, rustende op vlaggen. Kz. Glad met inscriptie: Tot keizer benoemd PHM Ibink Meienbrink 8 Sept. 1880. 51. Prijspennning van de Sint Sebastiaansdoelen (zilver 43x45 mm) Prijs voor het schijfschieten. Vz. Opgelegde handboog met daaromheen twee gekruiste pijlen. Daarboven de burcht van Alkmaar. Het geheel is omgeven door een lauwerkrans. In hangend lint de tekst: Sint Sebastiaan. Kz. Glad. 52. Prijspenning van de Grote Nationale Toneelwedstrijd, 1880-1881 (Zilver O 44 mm) Vz. Een engel zweeft met een lauwerkrans boven het wapenschild van Alkmaar. 110

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 109