w w> ken, op de ene S BRUYNVIS Lange, 1849 tvereniging van en Vriendschap een lans waar- hter haar staan: net opgeheven een brede n BON. HUY. ervloed. Op de EN NAMEN, t en een spreuk om aan KLEENE EN DIE NIET Penning van het Schoenmakersgilde, 1777. Gebruikspenningen Gildepenningen 30. Penning van het Kaasdragersgilde, 1641 (koper 0 26 mm) Vz. Kaasdragersberrie tussen Anno en 1641. Kz. nummer VIIII, resp. nummer XII. 31. Penning van het Schoentnakersgilde, 1753 en 1777 (messing 0 54 mm) Vz. Sint Crispinus, de beschermheilige van de schoenmakers, met in zijn rechterhand een schoenmakersmes. Omgeven door lofwerk en in de top het wapen van Alkmaar. Kz. In lofwerk de inscripties: 72 Jillis de Vries 17 5/2 53, resp. Johannes Petrus Goudsblom 17 8/20 77. 32. Penning van het Lakenkoopers- of Drapeniersgilde (koper O 43 x 50 mm) Vz. Een naar rechts gewend lam. Kz. Inscriptie: Cornelis Voorhout. 33. Penning van het Lijnslagersgilde (koper ovaal 85 mm) Vz. Zeven touwslagers aan het werk in een open veld onder bomen. Kz. In een cartouche de naam: Jan Pieterse Bos. 34. Penning van het Schildersgilde, 1790 (loden afslag O 70 mm) Vz. Sint Lucasschild binnen een omhoogliggende rand. Kz. Tekst: Jacobus de Ruyt 17 8/11 90. Legitimatiepenningen 35. Toegangspenning tot de Hortus Medicus, 1762 (koper O 49 mm) Vz. Het door twee leeuwen vastgehouden wapen van Alkmaar op een voetstuk, met erboven een krans. Op het voetstuk: Dr. Yz du Bois Hw. Omschrift: HORTI MED:(ici) ALCMAR:(iensis) SIGNUM, (toegangsteken tot de Hortus Medicus van Alkmaar) 107

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 106