Een engeltje houdt zich vast aan de zeis. Links en rechts twee obelisken, op de ene staat op de sokkel een L 50) op de andere het getal 50. Kz. Tekst: ter gedagtenis Van de 50 Jarige Trouwdag van JOANNES BRUYNVIS En ANGENETA ZILCKEN Geviert den 26 Maart 1734. Gemerkt: I. v. Dishoecke. F. 28. Zilveren bruiloft van Cornelis Pieter Bruinvis en Alida de Lange, 1849 (zilver 0 40 mm) Vz. Gegraveerde tekst binnen een versierde rand: XXV Jarige Echtvereniging van C.P. BRUINVIS en A. DE LANGE. Kz. Tekst: GEVIERD te Alkmaar den 28 July 1849. Uit Achting en Vriendschap G.v.O. G. van Orden). 66. Huwelijkspenning C.P. Bruinvis en A. de Lange. 6 Penn Schot 177"/ Loterijpenning 29. Alkmaarse loterijpenning, 1703 (zilver 0 47 mm) Vz. Maagd met enige geldbuidels (loterijprijzen) in de linkerhand en een lans waar aan drie kronen (stede-kronen?) zijn gehecht in de rechterhand. Achter haar staan: rechts Neptunus met drietand en de Mercurius-staf en Mars met opgeheven bekransd zwaard en de pijlenbundel in de handen. Op de achtergrond een brede rivier, vijf steden, en in de verte de zee bedekt met schepen. Omschrift: VOOR 'T VADERLAND EN BONDGENOOTEN en BON. HUY. LIMBORCH. RHINBERGH. GELDER. Kz. Twee grote bussen, bekransd en geflankeerd door hoorns van overvloed. Op de ene staat PRYSEN EN NIETEN. Op de andere SPREUKEN EN NAMEN. Daartussen een kind dat twee rolletjes papier, waarop een cijfer of niet en een spreuk of naam moet staan, vertoont. Daarboven zweeft de engel der gerechtigheid om aan te duiden dat in deze loterij alles behoorlijk te werk is gegaan. Omschrift: TLOT DEELT AAN SYNE GUNSTELINGEN KLEENE EN GROOTE GAVEN UIT en in de afsnede: DIE NIET WAAGT DIE NIET WINT Gemerkt: M. Smeltzing (f 1714). 106

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 105