65. De Pieter van Foreestpenning Familiepenningen 24. Het overlijden van Cornelis Buisman, 1691 (zilver, ovaal 54 mm) Vz. Op twee gekruiste beenderen staat een omkranst doodshoofd met een gevleugel de zandloper erop. Er achter twee zeisen. Onderaan een cartouche met tekst: De Doot is een inganck ten Leven. Om het doodshoofd een banderol met tekst: Salich sijn de Dooden die inden Heere Sterve Want sij Rusten van haren Arbeijt. Kz. Een hangend kleed met inscriptie: Donum Cornelii Buismanni quartae classis Alcmariae Praeceptoris Denati VI Cal. Febr. Anni MDCXCI (1691) Aetatis suae LIV (54). 25. Het overlijden van Hendricus van Olphen, 1712 (zilver ovaal 47 mm) Vz. Een naar links gewend doodshoofd rust op een sokkel, daarop een tekst: De Doot Is Een Inganck Ten Leven. Op het doodshoofd staat een walmend olielampje. Op een lint (banderolle) staat gegraveerd: Salig Sijn de Dooden die in den Heere Sterven Kz. Tekst: Ter gedagtenis van D'(ominus) HENR:(icus) van OLPHEN, in Sijn E:W: Leven Predikant tot Alcmaar XXXIII Jaren CURATOR van de LATIJNS: (che) School, aldaar XXIV Jaer, Dreimaal GEDEPUT: (eerde) des. E.(erwaarde) CHRIST:(elijke) Sijn.(ode) van. N.(oord) Holl,(and) Gehore den 14 Nov: 1648, Gestorve d' 23 Decb: MDCCXII (1712). 26. Het overlijden van Jacobus ten Dam, 1776 (zilver ovaal 62 x 54] Vz. Religieus tafereel voorstellende de droom van Jacob met de ladder. Omschrift: Ik zal u behoeder zijn en zal u weder brengen in dit lant. Kz. In het midden een cartouche van kwabachtig rolwerk van onderen overgaand in een vleermuis. Aan weerszijden staat een putto, ieder met een gedoofde fakkel in de hand. Achter de cartouche een geraamte met een rokende fakkel in de rechter- en een zeis in de linkerhand. In de cartouche de tekst: D:0:M. Bidt voor den Eerw. Heer Jacobus ten Dam R:Pr tot Alkmaar Overleeden den 2 Junij 1776. R:I:P: 27. De gouden bruiloft van J. Bruinvis en A. Zilcken, 1734 (zilver 0 43 mm) Vz. De Tijd, in de gedaante van een gevleugelde oude man, met zeis en zandloper. 105

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 104