64. Penning van verdienste gemeente Alkmaar. voor letterkundigen van de taalgeleerde Lambert ten Kate. Op de achtergrond links een tempeltje met de Faam die op haar bazuin blaast. Kz. Lauwerkransen met daarbinnen: Aan vrouwe A.L.G. Bosboom-Toussaint 19 sep tember 1873. Omschrift: HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN FRAAIJE KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Gemerkt: Lageman F 20. Legpenning gemeente Alkmaar, 1923 (goud, zilver en brons 0 53 mm) Vz. Wapen van Alkmaar. Omschrift: Gemeentebestuur van Alkmaar. Kz. Glad Varianten: 1930 (goud 0 30 mm), 1967 (goud 0 35 mm) 21. Gouden stadszegel gemeente Alkmaar, 1978 (goud 0 70 mm) Vz. Penning in de vorm van een zegel met afbeelding van het zegel van 1582. Kz. Glad Ontwerp: Kon. Begeer 22. Penning van verdienste van de gemeente Alkmaar, 1978 (zilver 0 50 mm) Vz. Wapen van Alkmaar, met de tekst: Gemeente Alkmaar. Omschrift: Salus Populi Suprema Lex. Kz. Tekst: Uit waardering voor hetgeen u hebt gedaan voor de Alkmaarse Gemeenschap. Ontwerp: Kon. Begeer 23. Pieter van Foreestpenning, 1987 (brons 0 70 mm) Vz. Portret van Pieter van Foreest met eronder de jaartallen 1521 -1597. Randschrift: Pieter van Foreest lijfarts van Willem van Oranje geboren en overleden te Alkmaar. Kz. Afbeelding van het oude stadsziekenhuis. Omschrift: Medische staf Medisch Centrum Alkmaar. Ontwerp: Kon. Begeer. 104

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 103