16. Rekenpenning, 1596 (koper 0 30 mm) Vz. Burcht van Alkmaar met de wacht houdende soldaat. Omschrift: PAX FIRMA- TUR 1596 VIGILANDO (de vrede wordt versterkt door te waken). Kz. Spaanse soldaten en de onthoofding van Egmond en Hoorne. Omschrift: EXITI- UM.PARII.SIMVLATA.PAX. (Het einde (de dood) van twee gelijken simuleert vrede). Erepenningen 17. Commandeurspenning Wollebrandt Geleynssen de Jongh, 1648 (goud 55 x 64 mm) Vz. Een in volle zee varend schip, met in één van de masten de vlag met het V.O.C.- monogram, met daarboven een G. Omschrift: Generaele: - Vereenichde: - Oostlndische: - Compagnij. Kz. Twaalf schepen (de retourvloot) met hun namen eronder. Omschrift: Int vreede Jaer, belant dees vloot door Wollebrant Van Oost Indus rijcke Cust int Lieve Vaderlant. Gegraveerde penning toegeschreven aan J. Lutma (1584-1669). Deze penning behoort tot de collectie van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden. 18. Erepenning voor W.G. ten Houte de Lange, 1870 (zilver 0 50 mm) Vz. Naar rechts gewend portret van koning Willem III. Omschrift: Willem III Koning der Ned. G.H.V.L. Kz. Tekst binnen een versierde rand: AAN W.G. TEN HOUTE DE LANGE TE ALKMAAR DEN IJVERIGEN KLINISCHEN LEERAAR DEN BEVORDE RAAR DER VOLKSGEZONDHEID DEN GETROUWEN ARTS GE DURENDE 50 JAREN VANWEGE DEN KONING 12 OCTOBER 1870. 19. Erepenning voor A.L.G. Bosboom-Toussaint, 1873 (goud O 55 mm) Vz. Maagd die de taal- en dichtkunde voorstelt, krijgt een geschrift aangeboden door een jongeman. Aan de voet van de sokkel waartegen zij leunt bevinden zich haar attributen: de Her en de klaroen. Op de sokkel ligt het 19e eeuwse standaardwerk 103

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 102