Kz. Gegraveerd 1793 LBK 1843. 12. 100-jarig bestaan van het leesgezelschap'Leeslust baart kunde' 1893 (zilver 0 22 x 17 mm) Penning in de vorm van een boek, aan een oog met strik. Vz. Gegraveerd op het linkerblad LBK, op het rechterblad 1793 1893. Kz. Glad 13. 300-jarig bestaan van het Kaasdragersgilde 1922 (koper 0 28 mm, aan oog) Vz. De waag van Alkmaar met links op de voorgrond de kaasmarkt en rechts van de toren een wapen. Omschrift: Ter herdenking van het 300 jarig bestaan van het kaas dragersgilde Alkmaar. Kz. Twee kaasdragers wegen kaas de Waag. Erboven het jaartal MDCXXII (1622). Eronder drie wapenschildjes voorzien van resp. een korenaar, een hoed en een kan. Omschrift: Een valsche waghe is den heere een grouwel daarentegen een vol ghe- wicht is siin welbehagen. 62. Penning geslagen ter gelegenheid van 300jaar Kaasdragersgilde. 14. 400-jarig bestaan van de Waag te Alkmaar, 1982 (brons, zilver, goud 0 49 mm) Vz. Het Waaggebouw met op de voorgrond twee kaasdragers met een kaasberrie. Tekst 400 jaar Waag. Kz. Wapen van Alkmaar. Onderaan 1582-1982. Ontwerp: Kon. Begeer. Reken- of legpenningen 15. Rekenpenning, 1579 (zilver en koper O 29 mm) Vz. Afbeelding van de naakte lichamen van Egmond en Hoorne. Hun hoofden zijn op een paal gespietst. Omschrift: QUAM.SIMULATA.PACE.DECIPI. 1579 (Hoe ben ik bedrogen onder het mom (voorwendsel) van vrede). Kz. Spaanse soldaten in gevecht. Omschrift: PRAESTAT.PVGNARE.PRO.PATRIA (het is voortreffelijk voor het vaderland te strijden). 102

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 101