Van de voorzitter JUff Een nieuw jaar; opnieuw de plezierige opgave om de doelstellingen van Oud Alkmaar uit te dragen. Door lezingen, door de periodieken, door de stadswandelingen, de Pinksterdrietocht en door al die andere bestuursaktiviteiten die moeten helpen om oud Alkmaar in stand te houden en de Alkmaarders er van te overtuigen dat dat de moeite waard is. Dat kennis van de geschiedenis ons leven verrijkt. 1 let bestuur is weer vol goede moed aan de slag gegaan, gesterkt door de fantastische ontvangst die het themanummer "Kaddiesj voor Joods Alkmaar" heeft gekregen. Er was een extra ruime oplage gedrukt die in tien dagen volledig is uitverkocht. Ds. Kila en de redactie hebben een bewonderenswaardige prestatie geleverd met het boekstaven van een stuk Alknraarse geschiedenis dat nooit vergeten mag worden. De uitrei king in het Alkmaarse stadhuis van de eerste twee exemplaren aan de voorzitter van de Joodse Gemeente en aan de Alkmaarse wethouder van cultuur was een indrukwekkende gebeurtenis. In het bijzonder voor al diegenen die betrokken zijn geweest bij die verschrikkelijke oorlogsjaren. Er bestaan plannen om bij voldoende belangstelling een tweede druk van dit boek te laten verschijnen. Een intekenlijst ligt klaar bij boekhan del Zwaan en Ter Burg of U kunt zich opgeven bij de redactie. Voor materiële overblijfselen uit vroeger tijden is gelukkig veel interesse. Er wordt veel gedaan om monumenten in stand te houden, door zorg vuldig beheer en door restauratieaktiviteiten. Dat gebeurt in Alkmaar met veel inzet, al kan er natuurlijk altijd meer gebeuren. Inzet met name ook door de gemeentelijke afdeling monumentenzorg. Soms kunnen we daarvan kennis nemen door lezingen voor onze ver eniging. Altijd kunnen we dat ontdekken wanneer er met open ogen door de stad wordt gewandeld. Gelukkig wordt er te beginnen met dit nummer ook over geschreven. Een aparte rubriek, verzorgd door de afdeling Monumentenzorg, zal vanaf nu worden opgenomen in onze periodieken. Een lofwaardig initiatief. In Uw aandacht aanbevolen. Ik wens U een goed Oud Alkmaar jaar toe. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1993 | | pagina 1