Inleiding bij de Herinneringen van Abraham Drukker Op 17 mei 1944 werden Abraham Drukker, zijn vrouw Juliette en hun dochter Marjan op hun onderduikplaats te Warmenhuizen opgepakt. Zij werden overgebracht naar Westerbork en van daar in september naar het concentratiekamp Theresi├źnstadt. Vervolgens gingen zij naar Auschwitz, waar zij omkwamen. De heer van Riet, een vriend van de familie, die de onderduikplaats geregeld had, nam de achtergebleven be zittingen onder zijn hoede. Daartussen trof hij twee dichtbeschreven schoolschriftjes met aantekeningen aan. Het bleken de herinneringen van Abraham Drukker over de periode 10 mei 1940 tot apnl 1943 te zijn. Zoals velen in de Tweede Wereldoorlog had Abraham Drukker zijn be levenissen in die uiterst benarde tijd te boek gesteld. Het beroemdste dagboek uit die tijd is wel dat van Anne Frank. Talloze vergelijkbare geschriften zullen verloren zijn gegaan. Dankzij de goede zorgen van de heer van Riet, die de schriftjes -toen duidelijk werd dat de familie Drukker was omgekomen- ten geschenke gaf aan het Alkmaarse Ge meentearchief, thans Regionaal Archief, is het relaas van Abraham Drukker bewaard gebleven. De eerste, die de aandacht op deze aanteke ningen vestigde was de journalist Hans Koolwijk, die in het periodiek van de vereniging Oud Alkmaar (jrg. 2, 1977, p. 112-115) een bijdrage schreef onder de titel Het Dagboek van Abraham Drukker. Zo is ook de benaming dagboek in de wereld gekomen voor iets wat in de strikte betekenis van het woord geen dagboek is. Bij lezing is het duidelijk dat Drukker zijn hennneringen vanaf 10 mei 1940 achteraf heeft opgeschre ven. Dat is gebeurd gedurende de laatste periode van onderduik te War menhuizen. Het is een relaas dat op een wat zakelijke wijze, waar soms de emotie uit naar voren treedt, de lotgevallen weergeeft van een Alk maarse joodse familie sedert het moment dat de Duitsers ons land bin nenvielen. Namen worden er niet genoemd, uit angst dat bij ontdek king mensen in moeilijkheden zouden komen. Persoonlijke gegevens blijven om diezelfde reden achterwege. Wie was de familie Drukker, met wie wij in de herinneringen kennis maken? Abraham Drukker werd op 13 september 1895 geboren in Zaandam. Hij was de zoon van de koopman Emanuel Drukker en Ma- rianne van Thijn. Van 1915-1917 was hij in militaire dienst. Daarna be gon hij een zakkenhandel in Alkmaar, waar een oom van moeders zijde in dezelfde branche werkzaam was. Inmiddels was hij verloofd met Ju- 77

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 75