32. Nieuw Isr. Weekblad jrg 54, no 19 33. Nieuw Isr. Weekblad jrg 63, no 38 34. Nieuw Isr. Weekblad jrg 16, no 17 35. Nieuw Isr. Weekblad jrg 31, no 3 36. Bruinvis, a.w. blz. 23 37. Stoutenbeek Vigenevo, a.w. blz. 22 38. Nieuw Isr. Weekblad jrg. 69, no 5 39. Prof.Dr.L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1. Voorspel. Amsterdam 1969, blz. 411 40. de Jong, a.w. blz. 412 41. E.I.T. Brussee-van der Zee. De Doopsgezinde Broederschap en het nationaal-socia- lisme, 1933-1940. Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 11, blz. 125 42. E. Prins. Een ontmoeting met koningin Wilhelmina. in: Tussen streek en randstad. Alkmaar in de twintigste eeuw. Alkmaarse Historische Reeks, dl 8 Zutphen 1990, blz. 107 e.v. 43. Dr.J. Presser. Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse joden dom 1940-1945. 's Gravenhage 1965, blz. 112 44. Presser, a.w. blz. 58-62 45. de Jong, a.w. dl 5, blz. 562 46. Mededeling van mevrouw E.van Thijn-Loonstein 47. GAA Notulen Doopsgez. Gemeente 1932-1945, blz. 111 48. F. Kuiper. Prekenbundel Gelooft het Evangelie. Alkmaar 1944 49. GAA Notulen Algemene Kerkeraad Hervormde Gemeente 4 maart 1944 50. Mau Kopuit. Dat heeft mijn oog gezien.Het leven in oorlogstijd in kranteberichten uit de algemene en joodse pers 1940-1945. Kampen 1990, blz. 74 51. Dr.J. Hemelrijk. Er is een weg naar de vrijheid. Zeist 1965, blz. 10-11 52. Ds. Frits Kuiper 53. Het briefhoofd van het papier waarop hij tikte luidt "Eli Prins Voordrachtskunste naar Bierkade 11" 54. de Jong, a.w. deel 6 blz. 325-330 55. Hemelrijk, a.w. blz. 14 56. Hemelrijk, a.w. blz. 24 57. Mededeling van mevrouw E. van Thijn-Loonstein in 1991 58. Dit was de huisarts van Gilst, Nieuwlandersingel 59. NHD, interview mei 1991 bij gelegenheid van het feit dat mevrouw A.v.d.Berg-de Groot en wijlen de heer Th.v.d.Berg de joodse Yad-Vashem onderscheiding ont vingen, omdat ze met gevaar voor eigen leven vervolgde joden hadden gered 60. Elte, a.w. 76

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 74