- at haar vader Betsy waren :oncentratie- L 947 naar Is- in de oorlog isterdam. Ze 1 dagen later aodig had in rk niet afge- sraël waar ze opera tieafde- ïhuis om het n naar Zuid- i'aren van de in lot te ver- w Israëlitisch htingen over 'olgende op- -1895, Juliet- 1-1929. Wa- ?rd September kende bestem- llkmaar. Tel. inering: "het ap de joodse werd gebei- i hn/n j&n psn mar myf -zyyy rf&rrwh yycz '\v DEZE 5 TEEK ZAL OK5 H E p| KNEPEN ZONEN oï-,^HT"s W E r ME E NTL W E G G E V O E R D r>or?DMGEfiKACHT DOOP DE H REDE w"eLI,DI^" VI m mm van onze ge- 'adigers in de [eroprichting i overgeble- werden. Het n en zelfs de 35. Gedenksteen op de Joodse begraaf plaats. té.i' 73 iBl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 71