f ons. 's Mid- Dat was een en daar moest oest ik ook het groente, want Dat was een dat het joden uikers en haar m," dacht ik, ij naar buiten, t. "Ja, dat is ze maar weer de heer Man- al een tijdje, 'egeven. dokter in het niks mankeer- ter alleen kon alle dokters in moest onmid- lijk want elke k stond er dan rd hij zo ziek tn hartverlam- gewassen om- i hand en zei: heeft later ge le De Herten- ".iekenhuis een i, vanwege de gezien. Ik heb enhuis moest. :n binnenhou- raving. Ik ben len, die on- tuigt één die i ouders on- s, die de on- huiszoeking laten vlakbij zich zag). En toch maar een enkele maal was hij echt bang. 14. Benjamin Kuy- per, een markant vertegenwoordiger van de Joodse ge- meeenschap. 9 De bevrijding Hoewel de laatste maanden van de oorlog vooral in de "Vesting Hol land", waar men volledig door de Geallieerden was afgegrendeld van de buitenwereld, bar en boos waren, voelde men aan dat de vrijheid niet ver meer kon zijn. Men bemoedigde elkaar door briefjes rond te sturen, waarop geschreven stond: "De vrijheid komt er aan. Velen waren toen 5 mei eenmaal daar was verbaasd nog joden op straat tegen te komen. Ze waren toch niet allemaal omgekomen. "Noa, dèr hè je Stroibitz ok,werd er in Heerhugowaard gezegd, toen men de heer Trijbetz daar zag. Al spoedig werd de wereld gewaar wat er zich in de Duitse vernieti gingskampen had afgespeeld. Men vroeg zich af wat het lot van de jo den zou zijn, die uit Alkmaar waren weggevoerd. Een aantal, dat was ondergedoken "dook op". Anderen waren op hun onderduikadres ge grepen en alsnog weggevoerd. Zo verging het Siegfried Trijbetz en zijn echtgenote Ada Dassi, Barend Vlessing, zijn vrouw Judith van der Kop en hun dochter Aaltje en Abraham Drukker, zijn vrouw Juliette Cohen en hun dochter Marjan. De slager Eli Bing werd in Amsterdam op de vlucht, na in het water ge sprongen te zijn, doodgescho ten. Enkelen, die men dood gewaand had, keerden terug. Zo Dr. Hemelrijk, voor wie men al een herdenkingsbijeen komst had gehouden. Hij had de ontberingen van het con centratiekamp weten te overle ven. Nog enkele anderen kwa men terug uit de "hel", zoals Hyman Elte en Benjamin Kuy- per. Van het gezin van Rabbi de WolfF keerde de jongste dochter Cecilia terug. Zij was, na in verschillende concentra tiekampen vertoefd te hebben, ingedeeld bij de zogenaamde Philipsgroep, een aantal gede porteerden, die werden vrijge kocht door de fabrikant Philips. 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1992 | | pagina 69